spanner Wyszukiwarka produktów

Czujniki ciśnienia spalin i ciśnienia różnicowego

Monitorowanie ciśnienia wydechowego

EDPS (Czujniki ciśnienia spalin i ciśnienia różnicowego) znajdują się we wszystkich współczesnych silnikach wysokoprężnych oraz w coraz większej liczbie silników benzynowych. Chronią one różne komponenty silnika i zapewniają zgodność spalin z obecnymi rygorystycznymi normami.

Nowoczesne silniki Diesla na rynku europejskim wyposażone są w czujniki EDP

Spełnianie obecnych unijnych norm środowiskowych

Ponad 60% pokrycia europejskich parkingów

Kompleksowe wsparcie techniczne

Typy EDPS i ich technologia

Czujniki ciśnienia wydechowego są często instalowane w wielu miejscach układu wydechowego, aby zapewnić prawidłowe działanie różnych komponentów oraz chronić je przed nadmiernym ciśnieniem.

Typowo znajdują się one przed i za zaworami EGR, gdzie pomagają zapewnić prawidłową prędkość recyrkulacji spalin, przyczyniając się do niskich emisji oraz wysokiej wydajności silnika.

W silnikach wysokoprężnych czujniki ciśnienia są instalowane przed i/lub za filtrem cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF). Te filtry mają optymalną temperaturę roboczą, w której mogą wydajnie spalić drobne cząstki pochwycone przez filtr. Spadek ciśnienia sygnalizuje, że filtr rozpoczyna napełnianie. Aby nie dopuścić do zatkania i zapewnić optymalną wydajność, czujnik ciśnienia wysyła sygnał do ECU, aby zwiększyć temperaturę spalin i umożliwić filtrowi regenerację, utrzymując żywotność tych filtrów.

Zasady działania

W silnikach wysokoprężnych czujniki ciśnienia mają zadanie zachowania żywotności filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF). Te filtry mają optymalną temperaturę roboczą, w której mogą wydajnie spalić drobne cząstki pochwycone przez filtr. Spadek ciśnienia sygnalizuje, że filtr rozpoczyna napełnianie. Aby nie dopuścić do zatkania i zapewnić optymalną wydajność, czujnik ciśnienia wysyła sygnał do ECU, aby zwiększyć temperaturę spalin i umożliwić filtrowi regenerację.
Dzięki turbosprężarce nowoczesne silniki spalinowe są kompaktowe i mocne. Kiedy ciśnienie spalin jest za niskie, turbosprężarka nie może zapewnić optymalnej wydajności roboczej. Jeśli ciśnienie jest za wysokie, występuje niebezpieczeństwo przegrzania. Czujniki ciśnienia wysyłają sygnały do sterownika silnika (ECU), aby wyregulować przepływ gazu odpowiednio do potrzeb.

Typy czujników ciśnienia

Czujniki ciśnienia wydechowego (EPS)
Czujniki wysokiego ciśnienia (HPS)
Czujniki różnicy ciśnień (DPS)
Kontakt