spanner Wyszukiwarka produktów

Zaangażowanie

Silne zaangażowanie w dostarczanie realnych korzyści

Jako organizacja globalna Niterra zobowiązuje się do utrzymywania najwyższej jakości i zrównoważonego rozwoju wszystkich elementów: od działalności biznesowej po technologię, ochronę środowiska i kwestie odpowiedzialności społecznej. Aby móc to lepiej pokazać, nasze zaangażowanie oparliśmy na trzech głównych zasadach:

Najwyższa jakość

Wysokiej klasy produkty i specjalistyczna wiedza praktyczna

Zrównoważony rozwój

Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i praktyki gospodarcze

Partnerstwo biznesowe

Współpraca strategiczna zapewniająca przyszły rozwój

Jakość

Firma Niterra stawia na najlepszą jakość, oferując najwyższej klasy produkty i specjalistyczną wiedzę praktyczną. Firma konsekwentnie koncentruje się na wysokiej jakości i ciągłym doskonaleniu w oparciu o intensywne prace badawczo–rozwojowe w naszych najnowocześniejszych ośrodkach testowych lub o doświadczenia zdobyte w ramach wspierania sportów motorowych. Zdobyta w ten sposób wiedza natychmiast wdrażana jest w produkcji seryjnej we wszystkich naszych fabrykach na całym świecie.

Zrównoważony rozwój

W dobie globalizacji, internacjonalizacji i reorganizacji potrzeba odnowienia naszego zaangażowania w kwestie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i praktyk gospodarczych staje się coraz pilniejsza. Firma Niterra stale dostosowuje swoją politykę do dynamicznie zmieniających się warunków, aby móc dalej odnosić sukcesy. Oprócz uznanej na arenie międzynarodowej normy zarządzania jakością ISO 9001: 2015 i IATF 16949 firma posiada również certyfikat ISO 14001: 2015, co podkreśla nasze zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową.

Partnerstwo biznesowe

Niterra jest aktywnym członkiem wiodących organizacji z branży motoryzacyjnej. Firma wspiera CLEPA (Europejską Organizację Dostawców Części Samochodowych) oraz FIGIEFA, monitorując rozwój europejskich i międzynarodowych przepisów mających wpływ na rynek motoryzacyjnych części zamiennych i towarzysząc mu. Współpraca strategiczna jest kluczowym czynnikiem sukcesu i zapewnia dalszy rozwój.

Deklaracja zgodności

W celu zapewnienia ciągłości sukcesu naszej firmy, dziś i w przyszłości, sprawą najwyższej wagi jest utrzymanie wysokiej jakości pracy, uczciwości i zaufania, które pokładają w nas klienci. Oczywiste jest przestrzeganie prawa, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, naszych dobrowolnych zobowiązań oraz wartości. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić to wszystko, zapobiegając potencjalnym naruszeniom poprzez System Zarządzania Zgodnością, który edukuje i wyczula naszych pracowników na te kwestie. Ponadto nasz system informujący pozwala anonimowo zgłaszać ewentualne złamanie zasad i pomaga spełniać określone wymagania.Commitment Statement
Compliance Statement
Kodeks Etyki

System informujący Niterra

„Dzięki najnowocześniejszej technologii i długoletniemu doświadczeniu firma Niterra zapewnia najnowocześniejsze produkty oraz dba o zrównoważony rozwój z myślą o przyszłych pokoleniach.”

Zespół Centrum Technicznego

Ratingen, Niemcy

Kontakt