spanner Wyszukiwarka produktów

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dziękujemy za odwiedziny w naszej witrynie internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą. Do kwestii ochrony Państwa danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie. Chcielibyśmy, by odwiedzając naszą witrynę, czuli się Państwo bezpiecznie. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami w sprawie ochrony danych obowiązującymi w kraju siedziby jednostki ponoszącej w tym zakresie odpowiedzialność. Oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się wyłącznie do witryny spółki Niterra Europe GmbH, nie zaś do witryn, do których prowadzą zamieszczone na niej łącza.

Witryny spółki Niterra EUROPE GmbH mogą zawierać łącza do witryn innych dostawców, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie. Cel i zakres, w jakim gromadzone są Państwa dane, a także ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie, leżą w gestii odpowiednich operatorów. Więcej informacji na ten temat zawierają polityki prywatności tych operatorów.

1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej podajemy informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w czasie przeglądania przez Państwa naszej witryny internetowej. Danymi osobowymi są wszelkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy email, zachowanie użytkownika.

(2) Jednostką odpowiedzialną zgodnie z art. 4, § 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) jest Niterra Europe GmbH, Harkortstr. 41, 40880 Ratingen (patrz Informacje prawne).

Mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres email dataprivacy-helpdesk@legitimis.com lub wysyłając list na poniższy adres pocztowy zaadresowany do „the data protection oficer”:

legitimis GmbH

Ball 1

51429 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2202 28 941-0

dataprotection-niterra@legitimis.com

(3) Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez Państwa dane (adres email, a w razie potrzeby również imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną zachowane, by możliwe było udzielenie odpowiedzi. Uzyskane w ten sposób dane zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne lub, jeśli obowiązują przepisy nakazujące ich dalsze przechowywanie, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

(4) Jeśli w przypadku konkretnych funkcji zawartych w naszej ofercie musimy zlecać wykonanie usługi zewnętrznym dostawcom lub jeśli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane w celach handlowych, udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat mających zastosowanie procedur opisanych poniżej. Wskażemy również, jakie przyjęto kryteria w odniesieniu do okresu przechowywania danych.

2. Prawa, jakie Państwu przysługują

(1) W związku z przechowywanymi przez nas i dotyczącymi Państwa danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych,

- prawo do poprawiania lub usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych.

(2) Dodatkowo mają Państwo prawo do złożenia na nas skargi do Organu regulacyjnego w zakresie danych osobowych i dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania przez Państwa naszej witryny internetowej

(1) Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej w celach wyłącznie informacyjnych, tzn. kiedy nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam żadnych danych, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazywane naszym serwerom przez Państwa przeglądarkę internetową. Gdy przeglądają Państwo naszą witrynę, gromadzimy wymienione poniżej dane, gdyż z przyczyn technicznych jest to konieczne w celu wyświetlenia Państwu witryny i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi tutaj art. 6, § 1, pkt. 1 lit. f rozporządzenia RODO):

- Adres IP

- Data i godzina wysłania żądania

- Różnica strefy czasowej w stosunku do Uniwersalnego Czasu Greenwich (GMT)

- Treść żądania (konkretna strona)

- Status dostępu / kod statusu HTTP

- Ilość danych przesłanych w każdym kierunku

- Witryna internetowa, z której pochodzi żądanie

- Przeglądarka

- System operacyjny i jego interfejs

- Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz zgromadzenia przez nas wyżej wymienionych danych korzystanie z naszej witryny internetowej spowoduje zapisanie na Państwa komputerze ciasteczek (ang. cookies). Ciasteczka to krótkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystają. Ciasteczka dostarczają stronie internetowej, która umieściła je na komputerze (w tym przypadku nam), pewnych informacji. Ciasteczka nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer. Wykorzystywane są po to, by przeglądanie witryn internetowych było efektywniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

(3) Wykorzystywanie ciasteczek:

Nasza witryna internetowa korzysta z „identyfikatorów sesji” w celu kontroli dostępu do bazy danych oraz prawidłowego wyświetlania stron. Tzw. ciasteczka, stanowiące formę komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwerem, wykorzystywane są do tymczasowego przechowywania tego identyfikatora, który przypisywany jest za pierwszym razem, kiedy otwierają państwo stronę w naszej witrynie. Ciasteczka nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych. Mają Państwo możliwość wyłączenia opcji wykorzystywania ciasteczek przez przeglądarkę internetową. W większości przypadków nie odczują Państwo znaczącej różnicy w korzystaniu z witryny – jedynie czas ładowania poszczególnych stron może się nieznacznie wydłużyć. W celu zachowania optymalnej funkcjonalności naszej witryny internetowej zalecamy włączenie opcji wykorzystywania ciasteczek i języka JavaScript.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki wedle własnych preferencji, blokując na przykład użycie ciasteczek stron trzecich lub wszystkich ciasteczek. Chcemy zaznaczyć, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji witryny internetowej.

4. Inne funkcje i oferta naszej witryny internetowej

(1) Oprócz możliwości korzystania z naszej witryny w celach czysto informacyjnych oferujemy również inne usługi, którymi mogą być Państwo zainteresowani. W takim przypadku zazwyczaj będą Państwo musieli przekazać nam więcej danych osobowych, które będziemy wykorzystywać w celu dostarczenia odpowiedniej usługi i wobec których zastosowanie mają opisane wyżej zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych zlecamy zewnętrznym dostawcom usług. Dostawców dobieramy i zlecamy im usługi bardzo starannie, są oni regularnie przez nas monitorowani i zobowiązani do postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeżeli biorą Państwo udział w promocjach lub konkursach, zawierają Państwo z nami umowę lub korzystają z podobnych usług, które oferujemy w powiązaniu z partnerami. Dostęp do bardziej szczegółowych informacji na ten temat będą mogli Państwo uzyskać w chwili przekazywania nam danych osobowych lub w części znajdującej się poniżej opisu oferty.

(4) Jeśli nasi partnerzy lub dostawcy usług mają siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, poinformujemy Państwa o konsekwencjach tej okoliczności w opisie oferty.

5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych

(1) Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Cofnięcie zgody dotyczy możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych po takim cofnięciu.

(2) Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy o zasadę równoważenia korzyści, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest w szczególności konieczne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy, o czym informujemy pod opisem funkcji. Po dokonaniu takiego odwołania poprosimy Państwa o podanie przyczyn, z których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób, w jaki to robiliśmy. W przypadku uzasadnionego cofnięcia zgody przeanalizujemy okoliczności, a następnie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, dostosujemy sposób ich przetwarzania lub przedstawimy Państwu zasługujące na ochronę względy nadrzędne, z powodu których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

(3) Oczywiście w dowolnej chwili mogą Państwo również cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub na potrzeby analizy danych. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie w sprawie reklam, korzystając z następujących danych kontaktowych: [szczegółowe dane kontaktowe].

6. Wykorzystywanie usługi Google Analytics

Usługa ta umożliwia nam analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny internetowej. Zgromadzone w ciasteczkach informacje na temat sposobu wykorzystywania przez Państwa naszej witryny internetowej przekazywane są zazwyczaj na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania w tej witrynie anonimizacji IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami umowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed zapisaniem na serwerze Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google. Pełny adres IP będzie przekazywany wyłącznie na serwery Google w USA, a w szczególnych przypadkach będzie tam skracany. W imieniu operatora niniejszej witryny Google wykorzysta te informacje w celu przeanalizowania sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny, a następnie stworzenia raportów na temat aktywności w witrynie i dostarczenia operatorowi witryny innych usług powiązanych ze sposobem korzystania z witryny i Internetu.

(2) Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę usłudze Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi pochodzącymi od Google.

(3) Mogą Państwo zablokować możliwość zapisywania ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli wykorzystać wszystkich możliwości i wszystkich funkcji witryny. Mogą Państwo ponadto zablokować możliwość gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, które są gromadzone w ciasteczkach i które dotyczą sposobu, w jaki wykorzystują Państwo witrynę (w tym Państwa adres IP), korzystając z poniższego łącza i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(4) Niniejsza witryna wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelp()”. Rozszerzenie to powoduje skrócenie adresów IP podczas ich dalszego przetwarzania, aby nie dało się ich odnieść do indywidualnych użytkowników. Wszelkie dane tworzone z użyciem indywidualnych informacji będą automatycznie wyeliminowane, a dane osobowe zostaną usunięte.

(5) Korzystamy z usługi Google Analytics w celu analizowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej, tak abyśmy mogli regularnie ją ulepszać. Dzięki gromadzonym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkowników. 

(6) Informacje dotyczące dostawcy będącego stroną trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001.

Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html ,a także oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

7. Wykorzystywanie wtyczek do mediów społecznościowych

(1) Obecnie wykorzystujemy wtyczki do następujących mediów społecznościowych: Facebook.

W tym przypadku stosujemy zasadę tzw. „podwójnego kliknięcia”. Zasadniczo oznacza to, że kiedy wchodzą Państwo na naszą witrynę, żadne dane osobowe nie zostaną przekazane dostawcy wtyczki. Dostawcę wtyczki można rozpoznać dzięki oznaczeniu nad polem z pierwszą literą jego nazwy lub logo. Dajemy możliwość komunikowania się z dostawcą wtyczki bezpośrednio za pomocą przycisku. Dopiero gdy klikną Państwo oznaczone pole i w ten sposób je aktywują, dostawca wtyczki uzyska informację, że otwarli Państwo odpowiednią witrynę znajdującą się w naszej ofercie internetowej. Przekazane zostaną dane wskazane w punkcie 3 niniejszego oświadczenia.

W przypadku serwisu Facebook adres IP podlega natychmiastowej anonimizacji w chwili zgromadzenia danych, zgodnie z wytycznymi odpowiednich dostawców w Niemczech. Aktywacja wtyczki powoduje transfer danych z Państwa urządzenia do dostawcy wtyczki, gdzie dane te zostają zapisane (w przypadku dostawcy amerykańskiego dane zostają zapisane w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pośrednictwem ciasteczek, zalecamy usunięcie wszystkich ciasteczek przed kliknięciem wyszarzonego pola nad ustawieniami bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.

(2) Nie mamy wpływu na gromadzone dane ani na procedurę ich przetwarzania, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celów, w jakich są one przetwarzane ani okresu przechowywania danych. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawcę wtyczki.

(3) Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone przez siebie dane w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań marketingowych lub dostosowania projektu witryny do potrzeb użytkowników. Prowadzona jest w szczególności analiza (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) mająca na celu wyświetlanie reklam ukierunkowanych na potrzeby, a także informowanie innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec utworzenia tego profilu użytkownika; aby z niego skorzystać, muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Dzięki wtyczce dajemy Państwu możliwość prowadzenia interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, aby w ten sposób ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną wykorzystywania wtyczek jest art. 6 § 1 pkt. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

(4) Przekazanie informacji ma miejsce bez względu na to, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczki i czy są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie u dostawcy wtyczki, zgromadzone przez nas dane zostają przesłane bezpośrednio na Państwa konto u dostawcy wtyczki. Jeśli na przykład klikną Państwo aktywowany przycisk i łącze do strony, dostawca wtyczki również zachowa tę informację na Państwa koncie użytkownika i przekaże ją publicznie Państwa kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z sieci społecznościowej, zwłaszcza przed aktywowaniem przycisku, aby uniknąć powiązania tej czynności z Państwa profilem u dostawcy wtyczki.

(5) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz sposobu ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki mogą Państwo znaleźć w sporządzonych przez dostawcę oświadczeniach o ochronie danych. Mogą tam Państwo również znaleźć więcej informacji na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie, a także opcji ustawień umożliwiające ochronę Państwa prywatności.

(6) Adresy poszczególnych dostawców wtyczek oraz adres URL ich polityk prywatności:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; więcej informacji o gromadzeniu danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other oraz www.facebook.com/about/privacy/your-info. Serwis Facebook zobowiązał się do przestrzegania mechanizmu „tarczy prywatności” (ang. EN-U.S. Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Zagnieżdżanie filmów YouTube

(1) Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z serwisu YouTube, które zapisane są pod adresem http://www.YouTube.com i mogą być odtworzone bezpośrednio w naszej witrynie internetowej. Wszystkie filmy są objęte „rozszerzonym trybem ochrony prywatności”, tzn. żadne dotyczące Państwa dane nie są przekazywane do serwisu YouTube, jeśli nie odtworzą Państwo filmów. W chwili odtworzenia filmu przekazane zostają dane wskazane w paragrafie 2. Nie mamy wpływu na przekazywane w ten sposób dane.

(2) W chwili odwiedzin witryny portal YouTube otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo odpowiednią podstronę w naszej witrynie. Przekazane zostaną dane wskazane w §3 niniejszego oświadczenia. Przekazanie nastąpi bez względu na to, czy posiadają Państwo konto użytkownika w serwisie YouTube, na które są Państwo zalogowani, czy też nie posiadają Państwo konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane zostaną powiązane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, by dane zostały powiązane z Państwa profilem w serwisie YouTube, muszą Państwo się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje zgromadzone przez siebie dane w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań marketingowych lub dostosowania projektu witryny do potrzeb użytkowników. Prowadzona jest w szczególności analiza (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) mająca na celu wyświetlanie reklam ukierunkowanych na potrzeby, a także informowanie innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec utworzenia tego profilu użytkownika; aby z niego skorzystać, muszą Państwo skontaktować się z YouTube.

(3) Więcej szczegółowych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz sposobu ich przetwarzania przez YouTube mogą Państwo znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Mogą tam Państwo również znaleźć więcej informacji na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie, a także opcje ustawień umożliwiające ochronę Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe w USA oraz zobowiązała się do przestrzegania mechanizmu „tarczy prywatności” (ang. EN-U.S. Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kontakt