spanner Tražilica dijelova

Senzori za tlak ispušnih plinova i diferencijalni tlak

Nadzor tlaka ispušnih plinova

EDPS-ovi (engl. „Exhaust Gas & Differential Pressure Sensors”), odnosno senzori za tlak ispušnih plinova i diferencijalni tlak, nalaze se u svim današnjim dizelskim motorima te u sve većem broju benzinskih motora. Oni štite razne komponente motora i osiguravaju da ispušni plinovi budu u skladu s današnjim strogim standardima.

Moderni dizelski motori na europskom tržištu opremljeni su EDP senzorima

Ispunjavanje današnjih ekoloških normi EU

Preko 60% pokrivenosti europskog parkirališta

Sveobuhvatna tehnička podrška

Vrste EDPS-ova i njihova tehnologija

Senzori za tlak ispušnih plinova često se ugrađuju na više točaka duž voda ispušnog sustava kako bi se osigurali pravilno funkcioniranje raznih komponenti te njihova zaštita od prekomjernog tlaka.

Oni se u pravilu nalaze prije i nakon EGR ventila, gdje pomažu osigurati pravilnu stopu recirkulacije ispušnih plinova, smanjiti emisije i poboljšati performanse motora.

U dizelskim se motorima senzori za tlak ugrađuju prije i/ili nakon dizelskog filtra za čestice (DPF). Ti filtri imaju optimalnu radnu temperaturu na kojoj mogu djelotvorno spaljivati sitne čestice koje filtar uhvati. Smanjenje tlaka označava da se filtar počinje popunjavati. Kako bi se spriječilo začepljenje i osigurale optimalne performanse, senzor za tlak šalje signal upravljačkoj jedinici motora (ECU) kako bi se povećala temperatura ispušnih plinova i omogućila regeneracija filtra, čime se produljuje vijek trajanja tih filtara.

Načela funkcioniranja

U dizelskim motorima senzori tlaka rade na očuvanju vijeka trajanja dizelskog filtra za čestice (DPF). Ti filtri imaju optimalnu radnu temperaturu na kojoj mogu djelotvorno spaljivati sitne čestice koje filtar uhvati. Smanjenje tlaka označava da se filtar počinje popunjavati. Kako bi se spriječilo začepljenje i osigurale optimalne performanse, senzor za tlak šalje signal upravljačkoj jedinici motora (ECU) kako bi se povećala temperatura ispušnih plinova i omogućila regeneracija filtra.
Zahvaljujući turbopunjačima, suvremeni benzinski motori kompaktni su i snažni. Kada je tlak ispušnih plinova prenizak, turbopunjač ne može osigurati optimalne radne performanse. Kada je tlak previsok, postoji opasnost od pregrijavanja. Senzori tlaka šalju signale upravljačkoj jedinici motora (ECU) za prilagodbu protoka plina u skladu s potrebama.

Vrste senzora tlaka

Senzori za tlak ispušnih plinova (EPS)
Senzori za visok tlak (HPS)
Senzori za diferencijalni tlak (DPS)
Kontakt