spanner Wyszukiwarka produktów

Damien Germès w rozmowie o przyszłości i ostatnich wynikach NGK SPARK PLUG w bezprecedensowych w skali świata czasach

W obszernym wywiadzie Damien Germès, President & CEO NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Regional President EMEA, Corporate Officer of the Global Headquarters in Japan, przedstawił swoją opinię na temat średnio- i długoterminowego kierunku rozwoju wiodącego na świecie specjalisty w zakresie zapłonu i czujników, ostatnich wyników finansowych firmy i obecnej sytuacji na świecie.

1. Panie Prezesie, przyjrzyjmy się najpierw wynikom. Jak oceniłby Pan wyniki swojej firmy w ciągu ostatniego roku finansowego, który zakończył się 31 marca?

DG: Firma NGK SPARK PLUG uzyskała imponujące wyniki w ciągu ostatniego roku finansowego, osiągając całkowity obrót globalny w wysokości 3,7 miliarda euro, z czego wszyscy w firmie mogą być dumni. Wynik ten stanowi historyczny rekord sprzedaży firmy, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem finansowym pomimo początkowych negatywnych skutków pandemii Covid-19. Wszystkie oddziały Grupy wniosły znaczący wkład. Nasz oddział Części Motoryzacyjnych, który obejmuje wyposażenie oryginalne (OE) i niezależny rynek części zamiennych (IAM), nadal odnotowywał bardzo dobre wyniki osiągając sprzedaż około dwukrotnie większą niż średnia w branży motoryzacyjnej. Ponadto rozwijający się oddział Ceramiki Technicznej, który posiada w ofercie wyroby medyczne, osiągnął bardzo obiecujące wyniki, generując łącznie 18% całkowitego globalnego obrotu. Wyniki osiągnięte w ciągu ostatniego roku finansowego pokazują, że jesteśmy firmą stabilną pod względem finansowym, dobrze przygotowaną do przezwyciężenia obecnej nadzwyczajnej globalnej sytuacji.

2. Odpowiada Pan za region EMEA. Jak sobie radził ten konkretny obszar w ostatnim roku finansowym?

DG: Osobiście jestem bardzo zadowolony z naszego rozwoju w regionie EMEA, który dokonuje znaczących postępów i wnosi istotny wkład w całą firmę odpowiadając za 27% sprzedaży globalnej. Nasza działalność w obszarach OE i IAM rozszerzyła się w ciągu ostatniego roku finansowego, przy wzroście sprzedaży świec zapłonowych i żarowych o ponad 5%, a czujników tlenu o prawie 10%.

Wyniki te są świadectwem wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów. Zadowolenie klienta zawsze było priorytetem, a teraz poziom jest szczególnie wysoki. Obszar OE został uznany przez Ford Motor Company za najlepszego globalnego dostawcę podczas 21. dorocznej edycji Ford World Excellence Awards i wyróżniony nagrodą Smart Brand Pillar World Excellence Award za osiągnięcie najwyższego poziomu doskonałości w zakresie jakości, kosztów, wydajności i dostaw. Ponadto obszar IAM został wyróżniony tytułem „Dostawcy roku” przez międzynarodową organizację handlu motoryzacyjnego „Autodistribution International” (ADI). Fakt uznania, że zasługujemy na takie wyróżnienie bardzo nas cieszy. Ponadto wskaźnik Net Promoter Score (NPS), który służy do pomiaru gotowości klientów do polecania firmy, uzyskał w obszarze IAM imponujący wynik 65, co jest znacznie powyżej średniej wartości odniesienia wynoszącej 44.

3. Pandemia Covid-19 w sposób bezprecedensowy oddziałuje na światową gospodarkę. Jak Pana zdaniem wpłynie to na całkowity obrót firmy w bieżącym roku finansowym? Czy stwarza to również nowe możliwości?

DG: W chwili obecnej trudno jest ocenić ogólny wpływ, jaki Covid-19 będzie miał na firmę, ale NGK SPARK PLUG to silna, stabilna i dynamiczna firma, dobrze wyposażona, aby sprostać wyzwaniom, a nawet zamienić je w szanse. Dowodem na to są bardzo pozytywne doświadczenia, jakie mieliśmy w zakresie tworzenia elastycznego środowiska pracy dla naszych pracowników i przyspieszenia projektów cyfryzacji, które już zrealizowaliśmy.

Ponadto pandemia stworzyła nowe możliwości dla naszych firm działających w sektorze medycznym. Dla niektórych może to być zaskoczeniem, ale w branży medycznej działamy już od dłuższego czasu. Na przykład nasza spółka zależna CAIRE Inc., którą nabyliśmy w 2018 roku, odnotowała znaczny wzrost popytu na swoje urządzenia dostarczające tlen, potwierdzając, że była to rozsądna inwestycja NGK SPARK PLUG.

4. Oczekuje się, że do połowy lat 30. tego wieku nastąpi znaczny spadek wykorzystania silników o spalaniu wewnętrznym. W jaki sposób firma NGK SPARK PLUG dostosowuje się do tego wyzwania?

DG: Mimo że będziemy obserwować spadek używania silników o spalaniu wewnętrznym, ludzie nadal będą jeździć samochodami w przyszłości, tyle że z innymi układami napędowymi. Oznacza to, że nasza działalność motoryzacyjna pozostanie dla nas równie ważna, po prostu skoncentrujemy się na innych elementach układu napędowego.

Ponadto już wdrożono struktury, które mają przekształcić NGK SPARK PLUG w firmę o szerszym zasięgu, z nowymi celami biznesowymi i produktami. Zaczynają one przynosić efekty, a w ciągu najbliższych 10–20 lat spodziewany jest znaczny wzrost zysków z inwestycji w tych obszarach.

Planujemy zwiększyć inwestycje w nowe branże odnotowujące wzrost, dążąc do tego, aby do 2030 roku 40% naszego globalnego obrotu pochodziło ze sprzedaży niezwiązanej z silnikami spalinowymi, a do 2040 roku nastąpiło dalsze zwiększenie do 60%.

5. Jak według Pana firma dostosowuje się do przyszłego rozwoju związanego ze zmianami klimatycznymi?

DG: Część filozofii naszej firmy znanej jako „Nittoku Way” dotyczy obowiązków, jakie mamy wobec przyszłych pokoleń. Walka ze zmianami klimatu wymaga wspólnego wysiłku i tu odgrywamy swoją rolę. Nasze świece i czujniki już teraz przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2. Ponadto ciągle badamy nowe obszary zrównoważonego biznesu. Należą do nich ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem, akumulatory półprzewodnikowe i technologia power-to-gas (PTG), które już stwarzają fascynujące możliwości.

6. Rozwój technologii, produktów i działalności, które wnoszą pozytywny wkład w kwestie społeczne, ma dla firmy NGK SPARK PLUG ogromne znaczenie. Jakie przyszłe zmiany w tych obszarach najbardziej Pana fascynują?

DG: Wszystkie obszary są ekscytujące i mają potencjał. Teraz konieczne jest zdobycie bardziej zróżnicowanej wiedzy, ponieważ będziemy współdziałać w różnych dziedzinach biznesowych z nowymi konkurentami. Nasza wizja na rok 2040, nazwana „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni”, wskazuje firmie kierunek, którego potrzebuje, aby odkryć siebie na nowo i radykalnie zmienić obecną drogę. W Długoterminowym Planie Zarządzania o nazwie „NITTOKU BX” wyznaczyliśmy cele pośrednie na następne 10 lat, które utorują drogę do realizacji wizji naszej firmy. Dzięki „NITTOKU BX” firma ustanowi mocne filary biznesowe w czterech różnych obszarach działalności, które zapewnią nam przewagę konkurencyjną w dłuższej perspektywie. Dążenie do tych celów pozwoli NGK SPARK PLUG przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, wzmocnić już istniejące podstawy i wykorzystać nowe możliwości biznesowe.

7. Proszę nam opowiedzieć więcej o tych filarach biznesowych.

DG: Te cztery mocne filary biznesowe to: „Środowisko i energia”, „Mobilność”, „Medycyna” i „Komunikacja” oparte na 17 „Celach Zrównoważonego Rozwoju” przyjętych przez ONZ. Wszakże nasze dzisiejsze kluczowe kompetencje utorują drogę do rozwoju innowacyjnych i ekscytujących rozwiązań w tych czterech obszarach. Dla mnie najbardziej ekscytująca transformacja nastąpi w „Mobilności”, ponieważ nasza firma ma już bardzo mocną pozycję w branży motoryzacyjnej, która przechodzi radykalną transformację. W przyszłości nadal będziemy odgrywać główną rolę w „Mobilności”. Będziemy poszerzać naszą ofertę, na przykład poprzez świadczenie usług konserwacji dopasowanych do stylu życia naszych klientów, a także usług Mobility-as-a-Service (MaaS) dostosowanych do specjalnych potrzeb. Co więcej, produkcja ceramiki stanowiąca nasze źródła nadal będzie  wnosić istotny wkład w firmę, a komponenty ceramiczne będą wykorzystywane do ulepszania układów napędowych pojazdów elektrycznych.

8. Jakie są główne cele zaplanowane na najbliższe 10 lat?

DG: W ciągu ostatnich 10 lat jako firma poczyniliśmy duże postępy w obecnych obszarach działalności. Dlatego głównym celem długoterminowym będzie transformacja naszego portfela biznesowego i inwestowanie w nowe obszary działalności. Te cele pośrednie będą iść w parze z doprecyzowaniem naszych obowiązków organizacyjnych, a także stworzeniem silnej kultury „Change with Will” w środowisku naszej firmy dla osiągnięcia wytyczonej wizji.

9. Czy mógłby Pan szerzej przedstawić plany firmy dotyczące promowania reformy kulturowej i różnorodności w zakresie zasobów ludzkich?

DG: Promowanie reformy kulturowej i różnorodności w naszej firmie oznacza budowanie kadry, która odzwierciedla nasz globalnie zróżnicowany wizerunek. Oznacza to, że stajemy się bardziej postępową firmą, w której pierwszeństwo ma wspieranie wspólnych wartości przynoszących korzyści wszystkim pracownikom. Firmą, w której pracownicy mogą myśleć nieszablonowo i podejmować ryzyko. Oznacza to również awansowanie większej liczby kobiet na kierownicze stanowiska. To samo dotyczy cudzoziemców, którzy dla nas pracują. Pracę zawsze powinna otrzymać najlepsza osoba.

10. Do tej pory filozofią zarządzania było „Nittoku Way”. W jaki sposób zostanie to odzwierciedlone w nowej wizji „NITTOKU BX?”

DG: „Nittoku Way” pozostaje naszą filozofią, która zawiera i wyjaśnia nasze cztery wartości korporacyjne: „Bądź szczery, daj z siebie wszystko”, „Uwierz we własne możliwości i działaj samodzielnie”, „Połącz wysiłki z ludźmi na całym  świecie wykorzystując swoją różnorodność” oraz „Pielęgnuj w sobie pasję i realizuj ją aż do końca ”. Stanowią one podstawę naszego Długoterminowego Planu Zarządzania „NITTOKU BX” do roku 2030: „BX”, dwie litery zaczerpnięte z wizji na rok 2040 rok „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni”, stanowią uzupełnienie, wyznaczając kierunek na następne 20 lat. W tym okresie staniemy się firmą, która współistnieje ze światem i społeczeństwem dysponując zróżnicowanymi zasobami ludzkimi, które odzwierciedlają naszą kulturę „Change with Will”.

11. „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni” stanowi długoterminową wizję do roku 2040. Jak opisałby Pan ten nowy kierunek?

DG: Ta wizja doskonale podsumowuje nowy ekscytujący kierunek, w którym zmierza NGK SPARK PLUG. Chociaż nasza firma ma swoje korzenie w produkcji ceramiki, przekształcimy się w wielowymiarową organizację, składająca się z pełnych pasji osób działających wspólnie, aby sprostać wyzwaniom w celu stworzenia lepszego społeczeństwa. NGK SPARK PLUG stanie się firmą wykraczającą poza wyobraźnię dzięki technologii, która przekracza granice.

Back

Niterra Press Releases