spanner Wyszukiwarka produktów

NGK Spark Plug ogłasza strategiczną inwestycję w niemiecką firmę NEOPLAS MED, która opracowała terapię z wykorzystaniem strumienia zimnej plazmy

NGK SPARK PLUG z dumą ogłasza początek strategicznego partnerstwa z neoplas med GmbH, niemiecką firmą medyczną, która specjalizuje się w innowacyjnej technologii strumienia niskotemperaturowej (zimnej) plazmy. Współpraca oznacza zainwestowanie przez wiodącego światowego specjalistę w dziedzinie technologii zapłonu i elektroniki samochodowej kapitału wzrostu z funduszu Venture Capital Fund CVC (zarządzanego wspólnie z Pegasus Tech Ventures) w tę zorientowaną na przyszłość firmę medyczną. Ten ruch jest kolejnym dowodem zaangażowania NGK SPARK PLUG w promowanie tworzenia nowych firm.

Jak określono w Długoterminowym Planie Zarządzania NGK SPARK PLUG do roku 2030 o nazwie „NITTOKU BX”, firma obecnie przekształca swoje portfolio biznesowe, aby zintensyfikować swoją działalność w obszarach niezwiązanych z silnikami spalinowymi. Skutkiem tego jest skoncentrowanie się na tworzeniu nowych biznesów w obszarach „Smart Health” (Inteligentna opieka zdrowotna), „Smart Mobility” (Inteligentna mobilność) i „Utility” (Użyteczność).

Grupa NGK SPARK PLUG od dziesięcioleci angażuje się w sektor medyczny, gdzie kładzie szczególny nacisk na takie obszary jak wczesne wykrywanie chorób, choroby układu oddechowego i leczenie ran. „Dzięki naszej inwestycji chcemy dołączyć do współpracy z neoplas med w dziedzinie najnowocześniejszych technologii gojenia ran w celu poprawy jakości życia pacjentów na całym świecie” – mówi Dirk Schapeler,  President of Business Creation w NGK SPARK PLUG.

Na początek firma nabyła w niemieckim przedsiębiorstwie mniejszościowy pakiet w ramach podwyższenia kapitału, ale postrzega siebie jako inwestora strategicznego z potencjałem do dalszego zaangażowania. „Naszym celem jest współudział w globalnym zastosowaniu i dalszym rozwoju tej przełomowej technologii w perspektywie długoterminowej”, kontynuuje.

Partnerstwo między dwiema firmami umożliwi symbiotyczny rozwój w leczeniu ran, a neoplas med wniesie  swoje przełomowe doświadczenie w dziedzinie terapii strumieniem zimnej plazmy dzięki swojemu kluczowemu produktowi, „kIN PEN” – pierwszemu generatorowi plazmy oznaczonemu znakiem CE jako wyrób medyczny. Zimna plazma fizyczna to zjonizowany gaz wytwarzany przez energię elektryczną. Wiązka plazmy nakładana na rany zapewnia pobudzenie wzrostu komórek i szybkie zamknięcie ran. Dzięki innowacyjnemu procesowi strumienia zimnej plazmy ta innowacyjna firma osiąga znaczące postępy w gojeniu ran.

Obecnie około 50 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu przewlekłych, niegojących się ran. Technologia zimnej plazmy umożliwia znaczną poprawę jakości życia pacjentów, jednocześnie odciążając systemy opieki zdrowotnej, które opierają się na tradycyjnych metodach leczenia.

Nowa współpraca koncentruje się na rozwijaniu międzynarodowych rynków, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia, rozszerzając zakres zastosowań o dziedziny, jak na przykład stomatologia i okulistyka, a także na dalszym rozwoju i digitalizacji istniejącej technologii w celu zwiększenia wydajności. Opierając się na swojej  wiedzy w zakresie technologii plazmowej i medycznej, obie firmy dostrzegają  dodatkową korzyść wynikającą z wymiany know-how.

„To strategiczne partnerstwo z niemiecką firmą neoplas med ukazuje obraz transformacji, która obecnie zachodzi w naszej firmie”, mówi Damien Germès, President & CEO NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Regional President EMEA i Corporate Officer w siedzibie głównej w Japonii. „Obok „Inteligentnej mobilności” i „Użyteczności” „Inteligentna opieka zdrowotna ” to kolejny obszar, w który inwestujemy, kontynuując naszą misję, by zostać  prowadzącą zrównoważoną środowiskowo działalność firmą, która przynosi światu nową wartość.”

Back

Niterra Press Releases