spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Τι ψάχνετε στο Google! - Μέρος 9: Αισθητήρες στροφών και ΑΝΣ

Two engine speed and position sensors laying on a working table next to tooling equipment
Ως κορυφαίος ειδικός στα εξαρτήματα ανάφλεξης και στους αισθητήρες, η NGK SPARK PLUG προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που συμβάλλουν στη βέλτιστη απόδοση των οχημάτων. Ένα τέτοιο προϊόν από τη γκάμα της NTK Vehicle Electronics, είναι ο αισθητήρας στροφών και ΑΝΣ (Άνω Νεκρού Σημείου), ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτό το σημαντικό εξάρτημα του κινητήρα.

1. Τι είναι ο αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου άξονα και ποια είναι η λειτουργία του; 

Ο αισθητήρας αυτός μετρά τη θέση του εκκεντροφόρου άξονα. Αυτό το σήμα - σε συνδυασμό με τη θέση του στροφαλοφόρου άξονα - χρησιμοποιείται για να καθορίσει σε ποια διαδρομή βρίσκεται κάθε κύλινδρος. Η μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECU) χρειάζεται το σήμα για να καθορίσει πότε πρέπει να εγχυθεί καύσιμο και να επιτευχθεί σωστός χρονισμός ανάφλεξης.

2. Πού βρίσκεται ο αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου άξονα; 

Ο αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα είναι εγκατεστημένος κοντά στον εκκεντροφόρο άξονα, μέσα ή κοντά στην κυλινδροκεφαλή. Ο ίδιος ο εκκεντροφόρος άξονας αποτελεί σημαντικό μέρος του κινητήρα, καθώς ανοίγει τις βαλβίδες. Η θέση του αισθητήρα εκκεντροφόρου άξονα είναι (μαζί με τη θέση του στροφαλοφόρου άξονα) ένας δείκτης για τη θέση του εμβόλου και επιτρέπει στην ECU να καθορίσει σε ποια διαδρομή βρίσκεται κάθε έμβολο.

Μάθετε περισσότερα για τους αισθητήρες στροφών και ΑΝΣ!

3. Πώς ελέγχεται ένας αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου άξονα; 

Για έναν επαγωγικό αισθητήρα, η εσωτερική αντίσταση μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια αντίσταση κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1500 Ohms. Για τη σωστή διάγνωσή βλάβης, καθώς και για τη διάγνωση επαγωγικών αισθητήρων Hall (οι οποίοι βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους σύγχρονους κινητήρες), το σήμα εξόδου πρέπει να καταγράφεται με παλμογράφο.

4. Τι συμβαίνει μετά την αντικατάσταση ενός αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα; 

Μετά την εγκατάσταση ενός νέου αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα, πολλά οχήματα θα χρειαστούν μια περίοδο «εκμάθησης». Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη χρήση ορισμένων εργαλείων σάρωσης. Η ECU θα προσδιορίσει την ακριβή θέση του νέου αισθητήρα τη στιγμή που φτάνει το σήμα (τα στοιχεία ανίχνευσης αίθουσας στο περίβλημα του αισθητήρα δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια θέση με τον παλιό αισθητήρα – συνεπώς το σήμα έρχεται λίγο αργότερα ή νωρίτερα).

5. Τι προκαλεί βλάβη στον αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα; 

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για την αστοχία ενός αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα περιλαμβάνουν: νερό στο βύσμα ή τον αισθητήρα, σπασμένο καλώδιο και γήρας. Οι αισθητήρες θέσης εκκεντροφόρου άξονα δεν έχουν ειδικό διάστημα ανταλλαγής. Όταν αποτύχουν, αυτό επηρεάζει το σήμα εισόδου της ECU, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, η ECU θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να διατηρήσει το όχημα σε λειτουργία.

6. Ποια είναι τα συμπτώματα ενός ελαττωματικού αισθητήρα εκκεντροφόρου άξονα; 

Τα συμπτώματα ενός ελαττωματικού αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου άξονα περιλαμβάνουν: τραχύ ρελαντί, ακινητοποίηση του κινητήρα, μείωση της ισχύος του κινητήρα, μειωμένη χιλιομετρική απόδοση και κακή επιτάχυνση. Εάν ο αισθητήρας δεν λειτουργεί σωστά, θα εμφανιστεί στο ταμπλό η λυχνία «check engine» και το διαγνωστικό θα εμφάνιζε κωδικό βλάβης (DTC) P0340 ή P0011 (αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου άξονα Bank 1), P0021 (αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου άξονα Bank 2). Επιπλέον, εάν ο κινητήρας έχει μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρου άξονα, δεν θα λειτουργήσει εάν ο αισθητήρας έχει χαλάσει. 

7. Τι είναι ο αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα και ποια είναι η λειτουργία του; 

Ο συγκεκριμένος αισθητήρας είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μετρά την ταχύτητα περιστροφής και τη θέση του στροφαλοφόρου άξονα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεται η ECU για να λειτουργήσει. Οι αισθητήρες στροφαλοφόρου άξονα χρησιμοποιούν είτε την επαγωγική αρχή, είτε την αρχή του φαινομένου Hall και δεν μπορούν να εναλλάσσονται.

Οι αισθητήρες Hall διαθέτουν ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και έχουν τρεις ακίδες. Διαθέτουν εξωτερικό τροφοδοτικό 5V και τετράγωνο σήμα εξόδου περίπου 0V/5V. Αυτός ο τύπος αισθητήρα μπορεί να ανιχνεύσει μια θέση ακόμη και αν ο τροχός είναι ακινητοποιημένος («δόντι ή κενό»).

Οι επαγωγικοί αισθητήρες έχουν δύο έως τρεις ακίδες και παράγουν σήμα εξόδου κυματομορφής, αλλά δεν έχουν εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Αυτό το σήμα μεταδίδεται μόνο όταν οι τροχοί περιστρέφονται, με την τάση να αυξάνεται όταν αυξάνεται η ταχύτητα του τροχού.

Οι αισθητήρες Hall διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από αυτά είναι: ανίχνευση χαμηλής ταχύτητας, ακόμη και από στάση, ελαφρύτερο και μικρότερο σχεδιασμό, χαμηλότερη ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, υψηλότερη αντίσταση σε κραδασμούς και διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Επιπλέον, οι αλλαγές στο διάκενο αέρα μεταξύ του αισθητήρα και του οδοντωτού τροχού δεν έχουν άμεση επίδραση στο σήμα.

8. Πού βρίσκεται ο αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα; 

Ο αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα είναι εγκατεστημένος κοντά στον στροφαλοφόρο άξονα, μέσα ή κοντά στο κάτω μπλοκ κινητήρα. Ο ίδιος ο στροφαλοφόρος άξονας συνδέεται με τα έμβολα και – μέσω του συμπλέκτη – με το κιβώτιο ταχυτήτων και μετατρέπει τις γραμμικές κινήσεις (πάνω και κάτω) των εμβόλων σε περιστροφική κίνηση. 

9. Τι προκαλεί βλάβη στον αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα; 

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για την αστοχία ενός αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα περιλαμβάνουν: νερό στο βύσμα ή τον αισθητήρα, σπασμένο καλώδιο και παλαιότητα του αισθητήρα.

10. Ποια είναι τα συμπτώματα ενός ελαττωματικού αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα; 

 Εάν ο αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα έχει αποτύχει πλήρως, ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει, ούτε θα τεθεί σε λειτουργία. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν: δυσκολία στην εκκίνηση, τράνταγμα, ακινητοποίηση του κινητήρα, κακή απόδοση και αστοχία. Η λυχνία ελέγχου κινητήρα θα εμφανιστεί στο ταμπλό εάν ο αισθητήρας δεν λειτουργεί σωστά.

Back

Το Ιστολόγιό μας

Σύνδεση