spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Όροι και προϋποθέσεις ενέργειας NGK Go Kart Championship 2024

Όροι και προϋποθέσεις ενέργειας της εταιρίας Pebble Creative Services σε συνεργασία με την Niterra GmbH. 01/04/2024

1. Η παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από την εταιρεία PEBBLE CREATIVE SERVICES (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») σε συνεργασία με την Niterra GmbH (εφεξής «Συντονιστής Προωθητικής Ενέργειας»). Η παρούσα ενέργεια πραγματοποιείται από την Εταιρεία Niterra GmbH με στόχο την προώθηση της χρήσης και διανομής των προϊόντων της, επιβραβεύοντας τους μηχανικούς οχημάτων, ή τους μεταπωλητές ανταλλακτικών 

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της εταιρείας που χορηγεί το δώρο, οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς τους καθώς και οι νικητές των προηγουμένων διοργανώσεων NGK Spark Plugs Go Kart Championship , δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

3. Η ενέργεια απευθύνεται σε μηχανικούς οχημάτων, ιδιοκτήτες συνεργείων και εμπόρους ανταλλακτικών. 

4. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει την αγορά προϊόντων NGK & NTK αξίας 100 ευρώ και πάνω. 

5. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν γνώση της ενέργειας από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Instagram, Facebook) & Newsletter και από το επίσημο site της Νiterra GmbH “https://www.ngkntk.com/gr/” 

6. Η διαδικασία της ενέργειας είναι η εξής: με κάθε αγορά προϊόντων NGK & NTK αξίας 100 ευρώ και άνω, από τους επίσημους διανομείς ή από δίκτυο πωλήσεων αυτών, κερδίζει μια συμμετοχή για την κλήρωση για να συμμετάσχει στο NGK Go Kart Championship 2024 . 

7. Το δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο, ή/και προϊόν. 

8.  Από την κλήρωση θα προκύψουν εξήντα (60) νικητές και τριάντα (30) επιλαχόντες. Οι νικητές θα κερδίσουν μια (1) συμμετοχή στο NGK Go Kart Championship 2024 το οποίο θα λάβει χώρα 5/10/2024 στην πίστα Speed Force Κορωπί. 

9. Επιλογή νικητών: Οι νικητές θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο από τις έγκυρες συμμετοχές που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενέργειας. Συγκεκριμένα έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται οι καταγεγραμμένες από τους έξι (6) επίσημους διανομείς (ΕΛΤΡΕΚΚΑ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ A.E., ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ A.E.B.E, INTER CARS, MULTIPART A.E., SKAMA A.E.). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, με τη χρήση ειδικού λογισμικού που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.  

10. Επικοινωνία με τους νικητές : Οι νικητές θα ενημερωθούν από τους επίσημους διανομείς που έκαναν τις αγορές είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός 3 ημερών ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας, θα αντικατασταθούν από τους πρώτους κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχόντες. 

11. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, οι νικητές θα κληθούν να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή παροχή των στοιχείων τους στους επίσημους διανομείς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές ή σε περίπτωση άρνησης επαλήθευσης ή αποκάλυψης των στοιχείων τους, θα ειδοποιηθούν οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. 

13. Δημοσιότητα: Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια , οι συμμετέχοντες συμφωνούν να επιτρέψουν στον Διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους για διαφημιστικούς σκοπούς/ σκοπούς Μάρκετινγκ. 

14. Περιορισμός ευθύνης: Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, καταστροφές ή ζημιές από τη συμμετοχή στην ενέργεια ή από την αποδοχή και χρήση του δώρου. 

15. Διαφορές: Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελλάδας. 

16. Απόρρητο: Η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενέργειας και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της. Οι νικητές, υπογράφοντας την αντίστοιχη συγκατάθεση, συναινούν σε φωτογραφίες, βίντεο και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας που η  Εταιρεία Διοργάνωσης θεωρεί σκόπιμο να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Αυτή η συναίνεση ισχύει επίσης για την απονομή των βραβείων και για όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αναπτυχθούν για προωθητικούς σκοπούς. Η συγκατάθεση αυτή θα ισχύει για όλα τα μέσα και θα έχει απεριόριστη διάρκεια 

17. Χορηγός: Χορηγός είναι η εταιρεία Niterra GmbH, που βρίσκεται στην οδό 41 Harkortstraße 41, Ratingen, 40880, Γερμανία. 

18.  Διάρκεια της Ενέργειας: Η ενέργεια ξεκινά από τη στιγμή της ανακοίνωσής της, την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024. Η κλήρωση θα γίνει Σάββατο 20 Ιουλίου 2024. 

19. Το NGK Go Kart Championship 2024 θα διοργανωθεί στην πίστα Speed Force στο Κορωπι και οι αγώνες. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της πίστας, οι οποίοι θα πρέπει να υπογραφούν, για αποδοχή, την ημέρα του αγώνα. 

20. Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού (από 01-04-2024 έως και 30-06-2024) . Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά το τέλος της Διάρκειας της ενέργειας θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο. 

21. Τροποποίηση ή Ακύρωση της Ενέργειας: Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει την ενέργεια ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. 

22. Διαιρετότητα: Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

23. Συμφωνία/Συγκατάθεση με τους παρόντες όρους: Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και της εταιρείας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ή συνεννοήσεις, γραπτές ή προφορικές. 

24. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή απορία σχετικά με την παρούσα Ενέργεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο info@pebblecs.gr

25. Η  Διοργανώτρια Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα ή άλλες αιτίες εκτός του λογικού ελέγχου του Διοργανωτή - όπως περιορισμοί υγείας λόγω πανδημίας - που μπορεί να εμποδίσουν έναν διαγωνιζόμενο να συμμετάσχει στη διοργάνωση ή στο ταξίδι που προφέρεται στον 1ο νικητή. 

26. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Βραβεία με εναλλακτικά ίδιας αξίας ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν θα προσφερθούν εναλλακτικές λύσεις μετρητών 

27. Η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται ρητά από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες που ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποστεί κατά τη χρήση του καρτ. Για κάθε ζημία που προκαλείται από τη χρήση του καρτ εντός της πιστας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρήστης του, εκτός αν η η ζημία προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του μέσου ή του προσωπικού της πίστας. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.   

Back

Το Ιστολόγιό μας

Σύνδεση