spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών
chevron-down

SlashesΌροι χρήσης/Αποποίηση ευθύνης

Η παροχή πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης, με τους οποίους ο χρήστης συμφωνεί, χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο:

Περιεχόμενα: Αλλαγές και σφάλματα που εξαιρούνται. Οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας ελέγχονται, διορθώνονται, συμπληρώνονται και ενημερώνονται προσεκτικά σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με τις παρούσες περιστάσεις. Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνονται λανθασμένες, λανθασμένες ή/και ελλιπείς πληροφορίες. Επίσης, δεν είναι εγγυημένη η απουσία δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Όλες οι ονομασίες της εταιρείας, των προϊόντων και των σημάτων ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους και προστατεύονται, γενικότερα, με εμπορικό σήμα, υπόδειγμα χρησιμότητας ή δίκαιο ευρεσιτεχνίας. Δεν υιοθετούμε ξένα σήματα ως δικά μας.

Επισημαίνουμε ότι οι πληροφορίες για συγκεκριμένες εταιρείες στα επιμέρους τμήματα παρέχονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Η ευθύνη για αυτά τα περιεχόμενα εναπόκειται αποκλειστικά στον εκάστοτε συντάκτη.

Αστική ευθύνη: Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες προκαλούμενες από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, την επίκληση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή τη λήψη δεδομένων ή/και προγραμμάτων. Αυτό ισχύει επίσης για πιθανές μολύνσεις από ιούς. Εξαιρείται η πρόθεση ή η βαρεία αμέλεια.

Εάν δεν είστε σίγουροι για ένα θέμα, ρωτήστε έναν ειδικό της NGK ή στο τοπικό συνεργείο σας. Τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας υπόκεινται στη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για χρήση σε άλλες περιοχές ή σύμφωνα με τους νόμους των εν εκάστοτε περιοχών.

Σύνδεσμοι: Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τη δική μας γνώμη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων και ειδικότερα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, την απουσία σφαλμάτων ή τη νομιμότητα και για βλάβες οφειλόμενες στη χρήση περιεχομένου πίσω από το σύνδεσμο. Εξαιρείται η πρόθεση και η βαρεία αμέλεια.

Δημιουργία συνδέσμων: Η δημιουργία συνδέσμων από άλλους ιστότοπους προς σελίδες ή δεδομένα που ανήκουν σε αυτόν τον ιστότοπο επιτρέπεται, αλλά ζητάμε να μας ενημερώνετε ανάλογα. Η NGK διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας. Ωστόσο, ένας σύνδεσμος ο οποίος συγκαλύπτει την προέλευση των πληροφοριών είναι μη αποδεκτός και ρητά ανεπιθύμητος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται κυρίως στην ενσωμάτωση ή παρουσίαση σελίδων ή δεδομένων σε υποπαράθυρο (πλαίσιο).

Παραπομπές: Η αναπαραγωγή σελίδων, κειμένων ή/και άρθρων επιτρέπεται μόνο, εάν αναπαράγονται στο σύνολό τους και χωρίς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του περιεχομένου ή του συντακτικού περιεχομένου. Εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό οι παραθέσεις, εάν αναγνωρίζονται ως παραθέσεις με αναφορά της πηγής.

Τόπος δικαιοδοσίας: Εφόσον υφίσταται νομική σχέση μεταξύ επιχειρηματιών, νομικών οντοτήτων δημοσίου δικαίου ή ειδικών περιουσιακών στοιχείων δημοσίου δικαίου, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Düsseldorf. Εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία και όχι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι καταναλωτής (και όχι επιχειρηματίας), πραγματοποιείται αναφορά στη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 - κανονισμός ΗΕΚΔ. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά παρατίθενται στον προαναφερθέντα κανονισμό και στο [σύνδεσμο] http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Αλλαγές: Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Εγκυρότητα: Εάν οποιαδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις καταστεί άκυρη, δεν θίγεται από την ακυρότητα αυτών η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

 

Συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης

 

Για τη χρήση των εικόνων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενότητα Βιβλιοθήκη Πολυμέσων του ιστότοπου της NGK SPARK PLUG Περιοχή ΕΜΑΑ www.ngkntk.com

 • λογότυπο εταιρείας
 • λογότυπα προϊόντων (NGK Ignition Parts & NTK Vehicle Electronics)
 • εικόνες προϊόντων
 • άλλες εικόνες (π.χ.φωτογραφίες της εταιρείας)

 

της NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH στον προαναφερόμενο ιστότοπο ή άλλο διαφημιστικό χώρο (π.χ. έντυπο υλικό) σας παραχωρούμε το δικαίωμα βασικής και ελεύθερης χρήσης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το δικαίωμα χρήσης αφορά τα λογότυπα, τις εικόνες και άλλα αντικείμενα, η χρήση των οποίων προσδιορίζεται ανωτέρω (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως «μοτίβα της NGK»), τα οποία θα σας διαθέσουμε σε μορφή αρχείου. Το δικαίωμα χρήσης περιορίζεται στην περιοχή ΕΜΑΑ, για την οποία είναι υπεύθυνη η NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH.
 • Τα μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επισήμανση των προϊόντων της NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH σε σχέση με την NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, δηλαδή, δεν θα πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση, ούτε μέσω της τοποθέτησης των μοτίβων της NGK ούτε μέσω του συγκείμενου, ότι τα μοτίβα της NGK ανήκουν στην εταιρεία σας, ότι τα προϊόντα τα οποία φέρουν τα μοτίβα της NGK έχουν κατασκευαστεί από εσάς ή ότι η εταιρεία σας αποτελεί μέρος της εταιρείας μας.
 • Η άδεια δεν συνεπάγεται δικαίωμα έκδοσης περαιτέρω αδειών. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία και/ή τα μοτίβα της NGK σε τρίτους.
 • Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή επεξεργασία των παρεχόμενων μοτίβων της NGK.
 • Πριν από τη δημοσίευση των ιστότοπων, στους οποίους εμφανίζονται τα μοτίβα της NGK, θα μας προωθήσετε στιγμιότυπα οθόνης, ώστε να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως για τυχόν προβλήματα όσον αφορά την επιλεγμένη μορφή παρουσίασης. Σε περίπτωση άλλου διαφημιστικού χώρου, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ των προτέρων μια προεπισκόπηση για έγκριση.
 • Δεν μπορείτε αμφισβητήσετε τον νομικό χαρακτήρα των προστατευόμενων μοτίβων της NGK, ούτε να υποστηρίξετε οποιεσδήποτε τέτοιες αμφισβητήσεις. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αντλήσετε κανένα δικαίωμα από τη χρήση των μοτίβων της NGK έναντι της NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH ή των συνεργαζόμενων εταιρειών/δικαιοδόχων της.
 • Η NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η χρήση των μοτίβων της NGK δεν παραβιάζει ανταγωνιστικά δικαιώματα τρίτων. Για λόγους σαφήνειας, ωστόσο, αναφέρουμε ότι δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων.
 • Μας απαλλάσσετε από κάθε αξίωση τρίτων, η οποία απορρέει από τη χρήση των μοτίβων της NGK, ή συνδέεται με αυτήν, εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας άδειας.
 • Η NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH δύναται να ανακαλέσει εγγράφως την άδεια ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση των μοτίβων της NGK, μόλις λάβετε την ειδοποίηση ανάκλησης της άδειας, και να αφαιρέσετε τα μοτίβα της NGK από τον ιστότοπό σας ή/και άλλο διαφημιστικό χώρο.
 • Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο. Αρμόδιο για την εκδίκαση κάθε υπόθεσης είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντίσελντορφ.