spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Διαγωνισμός Facebook NGK NTK - Όροι και προϋποθέσεις

Η NGK SPARK PLUG, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές εξαρτημάτων ανάφλεξης και αισθητήρων, ανακοινώνει τον Διαγωνισμό Facebook NGK NTK. Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από την επίσημη σελίδα της NGK NTK (GR, CY) στο Facebook. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολουθούν την NGK NTK (GR, CY) στο Facebook, έχουν αφήσει σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία του Διαγωνισμού στο Facebook, έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους.

Όροι και προϋποθέσεις Συμμετοχής

Όροι και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην εκστρατεία προώθησης με τον τίτλο «Διαγωνισμός Facebook NGK NTK» (αναφερόμενοι εφεξής ως «Όροι και Προϋποθέσεις»)

1. Γενικές διατάξεις

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH» η οποία εδρεύει Harkortstraße, αρ. 41, Ratingen, D-40880, Γερμανία, με ΑΦΜ DE 121640126 (εφεξής «Διοργανωτής»), επιθυμώντας να προβεί σε προβολή των προϊόντων της αισθητήρες στροφών και ΑΝΣ (ESPS), αισθητήρες MAP και αισθητήρες MAF διοργανώνει Εκστρατεία Προώθησης (στο εξής «Εκστρατεία») με τίτλο «Διαγωνισμός Facebook NGK NTK».

Η Εκστρατεία διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας στον Ιστότοπο www.ngkntk.com/gr (στο εξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

Η εφαρμογή της Εκστρατείας υποστηρίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση της PBBL Creative Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στο Γαλάτσι, στη διεύθυνση Λ. Βεΐκου 43 και Κορίνης 2 11146, ΑΦΜ 800994526, ΔΥΟ ΙΓ Αθηνών (αναφερόμενης εφεξής ως «Διαχειριστής»).

Η Εκστρατεία αποσκοπεί στην επιβράβευση των Συμμετεχόντων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Εκστρατείας.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, δημοσιεύοντας τη νέα τους έκδοση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Ωστόσο, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαγορεύεται να παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που κατέχουν ήδη οι Συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις στους παρόντες Κανόνες και στις Προϋποθέσεις θα ανακοινώνονται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος τους.

Η παρούσα Εκστρατεία δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται, σε καμία περίπτωση, τυχερό παιχνίδι.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς η συμμετοχή στην Εκστρατεία προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των Συμμετεχόντων.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Εκστρατεία (στο εξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»)

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από την επίσημη σελίδα της NGKNTK (GR, CY) στο Facebook. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολουθούν την NGK NTK (GR, CY) στο Facebook, έχουν αφήσει σχόλιο κάτω από την δημοσίευση στο Facebook, έχουν συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο link: https://bit.ly/35XIRjE (εφόσω τους ζητηθεί) και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται με τον επισκευαστικό κλάδο των αυτοκινήτων (μηχανικός αυτοκινήτου, επισκευαστής, εργαζόμενος σε εταιρείες του κλάδου και σε συνεργεία, έμπορος ανταλλακτικών, προμηθευτής και διανομέας ανταλλακτικών), εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για να υποβάλετε  αίτηση συμμετοχής στην Εκστρατεία θα πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο link: https://bit.ly/35XIRjE (εφόσω ζητηθεί) αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους. Αφού ο Διαχειριστής ολοκληρώσει τις διαδικασίες του Διαγωνισμού, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα σας ενημερώνει για την επιτυχή ή μη επιτυχή συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια και πληροφορίες για την παραλαβή του δώρου σας, εάν έχετε κερδίσει.   

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Εκστρατεία, σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς επίσης και σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο το καλό όνομα, τη φήμη ή τα συμφέροντα του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίζει εάν θα αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Εκστρατεία, σε περίπτωση που εκείνος χρησιμοποιήσει ελλιπείς ή ψευδείς διευθύνσεις, ονόματα ή δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή του. Οι Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, χάνουν το δικαίωμα να λάβουν οποιαδήποτε επιβράβευση. Εάν η επιβράβευση έχει ήδη ληφθεί από Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, ο Διοργανωτής δύναται να απαιτήσει απευθείας από αυτούς αποζημίωση της αντίστοιχης αξίας.

Η συμμετοχή στην εκστρατεία προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο Διαχειριστής ή ο Διοργανωτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που απορρέουν από τη νομοθεσία ή την ερμηνεία της ή για τυχόν επιπλέον έξοδα που τυχόν  βαρύνουν τους Συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους στην Εκστρατεία,  για φορολογικές υποχρεώσεις και άλλες οφειλές προς το δημόσιο.

Με τη συμμετοχή του στην Εκστρατεία ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο της Εκστρατείας.

3. Διάρκεια της Εκστρατείας

Η Εκστρατεία αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει έως την 31η Ιανουαρίου 2022 (αναφερόμενη εφεξής ως «Περίοδος ισχύος της Εκστρατείας»). Οι επιβραβεύσεις θα παρέχονται μόνο εντός της προαναφερθείσας περιόδου ισχύος της Εκστρατείας, και οι νικητές θα προκύψουν τυχαία έπειτα από κλήρωση που πραγματοποιήσει ο Διαχειριστής.

4. Μηχανισμός διεξαγωγής της εκστρατείας

Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην κλήρωση, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν έγκυρα στοιχεία στην φόρμα συμμετοχής (εφόσων τους ζητηθεί), να ακολουθήσουν την σελίδα NGK NTK(GR, CY) στο Facebook και να αφήσουν ένα σχόλιο κι ένα Like στην φωτογραφία του Διαγωνισμού στο Facebook. Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους  Συμμετέχοντες, θα επαληθεύονται και θα εγκρίνονται από τον Διαχειριστή, ο οποίος θα παρέχει στον Διοργανωτή μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αξία της επιβράβευσης που θα πρέπει να αποδοθεί σε κάθε Συμμετέχοντα.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδώσει μια επιβράβευση σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα εάν δεν έχει καταχωρίσει δεόντως τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόκτηση των δώρων του Διαγωνισμού μέχρι δύο ημέρες αφού γίνει η ανακοίνωση των νικητών.

 5. Επιβράβευση

Η επιβράβευση από την Εκστρατεία που θα  κερδίσουν 2 τυχεροί νικητές είναι:

Προϊόντα με την επιγραφή της NGK NTK και συγκεκριμένα, θερμός, μπλούζες, μπουφάν, γιλέκα, φούτερ, τσάντες πλάτης και τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια.

6. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εκστρατείας και παράδοση της Επιβράβευσης

Η διαδικασία επαλήθευσης των νικητών όσον αφορά την πλήρωση όλων των κριτηρίων που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν την Επιβράβευση, θα διεξαχθεί από τον Διαχειριστή μέσα σε 20 ημέρες από τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στον ιστότοπο, το αργότερο.

Όλοι οι Συμμετέχοντες θα έχουν ειδοποιηθεί μέσα σε 20 ημέρες από τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, σχετικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού.

Οι Επιβραβεύσεις θα παραδοθούν απευθείας από τον Διαχειριστή στους Συμμετέχοντες που έχουν κερδίσει εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της προωθητικής εκστρατείας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Αποστολές επιβραβεύσεων θα υποστηρίζονται μόνο για την Ελλάδα. Οι Επιβραβεύσεις θα αποσταλούν με υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή μέσω συστημένου Ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υπέδειξε κάθε Συμμετέχων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, εφόσον η διεύθυνση αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα.

7. Υποβολή Παραπόνων

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονα σχετικά με την Εκστρατεία.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονα απευθείας στον Διαχειριστή, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη διεύθυνση email: anv@pebblecs.gr μέχρι 28 ημέρες από τη λήξη της προωθητικής εκστρατείας, σχετικά με οποιεσδήποτε παρατυπίες την αφορούν. Οποιαδήποτε παράπονα λάβει ο Διαχειριστής μετά το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον Διοργανωτή. Τα έγγραφα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση του Διαχειριστή: PBBL Creative Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στο Γαλάτσι, στη διεύθυνση Λ. Βεΐκου 43 και Κορίνης 2 11146, ΑΦΜ 800994526, ΔΥΟ ΙΓ Αθηνών.

Ο Διαχειριστής θα ενημερώσει γραπτώς τον Συμμετέχοντα που υποβάλλει το παράπονο, για την αποδοχή ή την απόρριψη του παραπόνου του, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.

Οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ανάμεσα στους Συμμετέχοντες, στον Διαχειριστή και στον Διοργανωτή θα πραγματοποιείται μέσω του Messenger της επίσημης σελίδας Facebook της Διοργανώτριας www.facebook.com/ngkntk.greece ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση email: anv@pebblecs.gr

8. Προσωπικά δεδομένα Συμμετεχόντων

Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της Εκστρατείας καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή και το Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Εκστρατείας την απόδοση των Επιβραβεύσεων, καθώς και την προβολή και προώθηση της Εκστρατείας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων του Διοργανωτή  και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων τους, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται από το Διοργανωτή και/ ή το Διαχειριστή αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τους ίδιους είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας εκστρατείας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: Όνοματεπωνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση κατοικίας, Πόλη, e-mail και μέγεθος ρούχου.

Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, για την κοινοποίηση των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων στον Διαχεριστή, τον Διοργανωτή και για την επεξεργασία των κοινοποιημένων προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Διοργανωτή, αποκλειστικά για τους σκοπούς της διοργάνωσης της Εκστρατείας.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην εκστρατεία μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε στο Διαχειριστή επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση anv@pebblecs.gr. Περαιτέρω κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να τα διορθώνουν επικοινωνώντας με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anv@pebblecs.gr. Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Εκστρατείας, καθώς και επίδοσης και καταβολής των Επιβραβεύσεων.

9. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην Εκστρατεία. Στους Όρους και τις Προϋποθέσεις προσδιορίζονται οι αρχές διεξαγωγής της Εκστρατείας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετεχόντων της Εκστρατείας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διοργανωτή, του Διαχειριστή και των Συμμετεχόντων.

Όλα τα ζητήματα που δεν διευθετούνται από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει για την έδρα του Διοργανωτή.

Κάθε διαφορά σχετική με την Εκστρατεία, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). 

Το δε δικαίωμα παραλαβής της επιβράβευσης  δεν εκχωρείται από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι Επιβραβεύσεις της Εκστρατείας διαφοροποιηθούν λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των Επιβραβεύσεων. Οι Επιβραβεύσεις που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι του Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

Με την πάροδο της περιόδου ισχύος της Εκστρατείας και την παράδοση των Επιβραβεύσεων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και τις αναγραφόμενες ιδιότητες των επιβραβεύσεων, τυχόν ελαττώματα αυτών ή της Εκστρατείας, τυχόν βλάβη-ζημία για οποιονδήποτε λόγο από την επιβράβευση και την χρήση αυτής. Η Διοργανώτρια και η Διαχειρίστρια δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Επιβράβευσης, για οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν παραλαβής της από τους Συμμετέχοντες.

Back

Το Ιστολόγιό μας

Σύνδεση