spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Αλλαγή Μπουζί: Tips & Συµβουλές

Μπορεί η αλλαγή των µπουζί να θεωρείται µία από τις πιο απλές εργασίες στο συνεργείο, όµως η αλήθεια είναι διαφορετική... Οι απαιτήσεις είναι µεγάλες!

Η NGK SPARK PLUG, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές εξαρτημάτων ανάφλεξης και αισθητήρων, προµηθεύει την Πρώτη Τοποθέτηση και τη Δευτερογενή Αγορά µε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις ανάφλεξης. Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εµπειρία, ώστε να γνωρίζει τα «µυστικά» και τους κινδύνους που µπορεί να κρύβει η διαδικασία αντικατάστασης των µπουζί.

Τα µπουζί είναι από τα εξαρτήµατα του κινητήρα που δέχονται µεγάλες καταπονήσεις λόγω πιέσεων αερίων, έντονων µεταβολών θερµοκρασίας και κραδασµών, γι’ αυτό και προβλέπεται η τακτική αντικατάστασή τους.

Ένα φθαρµένο µπουζί επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα, άρα, πρέπει να αντικαθίσταται στα διαστήµατα που προβλέπει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

Ίδια μπουζί – ίδιος κατασκευαστής

Όταν, για την αντικατάσταση των μπουζί, χρησιμοποιεί κάποιος ένα απλό μπουζόκλειδο, υπάρχει κίνδυνος, κατά το λύσιμο, να ασκηθούν δυνάμεις κάμψης ή περιστροφής στο μπουζί. Επιβάλλεται, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή και ειδικά σε ένα φρακαρισμένο μπουζί. Στους σημερινούς κινητήρες, που είναι συνήθως εξοπλισμένοι με αλουμινένιες κυλινδροκεφαλές, το μέταλλο διαστέλλεται κατά τη θέρμανση περισσότερο από το μπουζί, με αποτέλεσμα, αυτό να φρακάρει. Για τον λόγο αυτό, η NGK SPARK PLUG επισημαίνει στους μηχανικούς να διενεργούν την αντικατάσταση μπουζί μόνο με εντελώς κρύο κινητήρα.

Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει πως τα καινούργια μπουζί θα πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στον ίδιο τύπο με τα παλαιά και, όσο αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Αν δεν προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, τότε θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι επιδεικνύουν τουλάχιστον το ίδιο μήκος σπειρώματος, την ίδια προεξοχή, την ίδια θερμική αγωγιμότητα, καθώς και την ίδια κατανομή (με κωνική έδρα ή ροδέλα). Παράλληλα, καθώς ο κάθε κατασκευαστής μπουζί διαθέτει δικό του σύστημα χαρακτηρισμού προϊόντων -δεν υπάρχει διεθνής προδιαγραφή- καλό θα ήταν, κατά την αγορά καινούργιων μπουζί, να ζητηθούν συμβουλές από τους διανομείς και εμπόρους των προϊόντων NGK SPARK PLUG.

Κίνδυνος μειωμένης απόδοσης

Ειδικότερα, η χρήση ακατάλληλων μπουζί μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση κινητήρα ή, κατά την υπερστροφή του κινητήρα, την επαφή των εμβόλων με τη μύτη του μπουζί. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ενός καινούργιου μπουζί, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το μπουζί να μην περιστραφεί περισσότερο από όσο πρέπει, κατά το βίδωμα, καθώς η υπερβολική σύσφιξη θα προκαλέσει τη θραύση του. Γι’ αυτόν τον λόγο, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ένα ροπόκλειδο.

Η απαιτούμενη ροπή σύσφιξης καθορίζεται από τον τύπο έδρας του μπουζί, τη διάμετρο του σπειρώματος και το υλικό της κυλινδροκεφαλής. Οι σωστές ρυθμίσεις, συνήθως, αναφέρονται στη συσκευασία του καινούργιου μπουζί. Για παράδειγμα, η απαιτούμενη ροπή σύσφιξης για μπουζί με επίπεδη έδρα, σε κυλινδροκεφαλή αλουμινίου και σπείρωμα διαμέτρου 14mm, είναι τα 25 έως 30 Nm (πίνακας). Αυτό, σε ένα καινούργιο μπουζί με ροδέλα στεγανότητας, αντιστοιχεί με περιστροφή 90 έως 135 μοίρες, πέρα από το σημείο στο οποίο θα γίνει αισθητή η πρώτη αντίσταση έναντι της κίνησης. Τα μπουζί που εξάγονται στο πλαίσιο μίας επιθεώρησης και στη συνέχεια επανατοποθετούνται, δεν θα πρέπει να σφίγγονται περισσότερο από 30 μοίρες πέραν του σημείου αυτού. Για τα κωνικά μπουζί, αυτή η περιστροφή είναι μόνο, περίπου, 15 μοίρες. Επιπλέον, στα μπουζί με επίπεδη έδρα είναι πολύ σημαντικό η ροδέλα να βρίσκεται στη θέση της. Σε περίπτωση που η ροδέλα αποµακρυνθεί, δεν θα έχει ως επακόλουθο µόνο µία ανεπαρκή στεγανοποίηση, αλλά και µία µύτη µπουζί που προεξέχει υπερβολικά στον χώρο καύσης, κάτι που µπορεί να προκαλέσει µεγάλη ζηµιά…

Προσοχή στο χρονικό όριο

Η NGK SPARK PLUG συνιστά τα µπουζί να αντικαθίστανται όλα µαζί ως σετ, όταν φθάσουν την προδιαγεγραµµένη διάρκεια χρήσης τους. Αυτό συµβαίνει διότι, ακόµη και αν έχουν µία φαινοµενικά καλή εικόνα, κατά κανόνα, δεν θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα µέχρι το επόµενο χρονικό σηµείο συντήρησης, οπότε προτείνεται να αντικατασταθούν. Ως στάνταρ διάστηµα Service έχει καθοριστεί -από τον κατασκευαστή του οχήµατος και τους κατασκευαστές των µπουζί- η µέγιστη χρονική περίοδος κατά την οποία τα µπουζί λειτουργούν αξιόπιστα υπό όλες τις συνθήκες. Αυτό ισχύει, υπό την προϋπόθεση, ότι ο κινητήρας δεν παρουσιάζει διαταραχές λειτουργίας που επηρεάζουν δυσµενώς τη λειτουργία των µπουζί. Εάν γίνει υπέρβαση του στάνταρ διαστήµατος συντήρησης από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, το συνυπολογισµένο «όριο ασφαλείας», από τον κατασκευαστή, εγγυάται ότι τα µπουζί δεν θα διακόψουν τη λειτουργία τους για ένα επιπλέον, σύντοµο, χρονικό διάστηµα.

Back

Niterra Press Releases

Σύνδεση