spanner Parça Bulucu

NGK SPARK PLUG Shell Eko-Maraton'a Katılımıyla İnovasyon ve Sürdürülebilirliğin En Ön Sırasında

Shell Eco-Maraton diğerleri gibi bir yarış değildir. 30 yıldan fazla bir süredir, Avrupa’nın her tarafından üniversiteler otomobil üretmişler ve onları yarıştırmışlardır, damalı bayrağa kim önce geleceğini görmek için değil, bir litre yakıtla kimin en uzun mesafe gidebileceğini anlamak içindir. Sürdürülebilir hareket, yakıt tüketim verimliği ve inovasyonun desteklendiği, öne çıktığı alışılmamış bir yarıştır. Bu başlıklar dünyanın önde gelen ateşleme ve sensör uzmanı NGK SPARK PLUG ile tam bir uyum içindedir. Dolayısıyla, şirket Rostock Üniversitesinden gelen destek davetini büyük bir heyecanla, üniversitenin ‘Hanseatic Efficiency (Hansa Verimliliği)’ ekibine, teknik donanımlarını vererek, kabul etmiştir.

Yaparak öğrenmek   

Rostock Üniversitesi için Shell Eco-maraton öğrencilerin işbirliği içine dâhil olmalarında mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Hanseatic Efficiency ekip şefi Nikita Vetter'in ifade ettiği gibi: “Makine veya elektrik mühendisliği ve fizik gibi farklı fakültelerden gelen öğrenciler gerçek bir mühendislik görevinde bir ekip olarak nasıl çalışacaklarını öğrenmektedir. Bu nedenle, gerçekte, kendilerine gelecekteki meslek kariyerlerinde yararlı olacak çok faydalı bir çalışma deneyimi formudur. İlave olarak proje öğrencilere bilgilerini test etme imkânı da sağlamaktadır. Gerçekten istek dolu ve yaratıcı bir ortam ve öğrencilerimize teoriyi pratikle birleştirme imkânı sağlıyor”.

2008 yılında kurulan Hanseatic Efficiency, kuruluşunun ertesi yılında ilk yarışına girdi ve bu kendisi için oldukça değerli bir başarıydı. Zira yarışmaya katılmaya hak kazanmak, ekipler birkaç tasarım aşamasına girmek zorunda olduklarından,  basit bir başarı değildi. Bu son noktada aracın kritik hususlarını ve bunun yanında emniyet özelliklerini inceleyen Shell Eco-maraton ekibinin teknik denetlemesiyle neticeleniyordu.

Katılımcı ekipler iki kategori arasında seçim yapabiliyorlar: içinde yollarda görmeye alışkın olduğumuz 4-tekerlekli araçların yer aldığı “Kent konsepti” kategorisi ve hafif ağırlık ve ultra verim kavramlarını ele alan ve genellikle 3-tekerlekli araçların bulunduğu “Prototip kategorisi”. Her bir kategori kullanılan motora bağlı olarak üç alt kategoriye bölünmüştü: 1) benzin, dizel yakıtı (motorin) ve etanol, CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) ve GTL (gas-to Liqid / Gazdan Sıvıya Dönüştürülmüş alternatif dizel yakıtı) kullanılmasına izin veren içten yanmalı makine (İYM) kategorisi, 2) Batarya-elektrik kategorisi ve 3) Hidrojen Yakıt Hücresi kategorisi.

‘Hanseatic Efficiency’ ekibinin yarıştığı Prototip kategorisi, İYM alt kategorisinde kurulduğu 2017 yılından beri yer almaktadır. Wetter şöyle ifade etmektedir: “Bu kategoriyi tercih ediyoruz, zira burada aracı teknik ve fiziki sınırlarına doğru zorlayarak yapılacak çok şey var. Bu kategoride yol onayını almak prensibi daha az vurgulanıyor. Bu prototipler özellikle yüksek derecelere ulaşabiliyor, çünkü ideal koşullarda gidebiliyorlar. Örneğin, tek bir sürücü, üç tekerlek var ve mümkün olduğu kadar az fren yapmaya çalışıyoruz”.

Wetter yeni İYM kategorisinin rekabeti artırdığına inanıyor ve “İçten yanmalı motorları olan prototipler arasında daha iyi mukayese imkânı sağlamakta. Bu prototiplerin, kullandıkları yakıta bakmadan, doğrudan karşılaştırılması en verimli yanmalı makine için rekabeti teşvik ediyor” diye belirtiyor.

On yılı aşan bir deneyim

Ekip olarak on yıldan fazla deneyimleri olan ‘Hanseatic Efficiency’ ekibinin aracı önemli gelişmelerle birçok kez irdelendi, yinelendi ve değişikliğe uğradı. Bu ekibin lansmanı 2018 yılında yapılan şu anki otomobilinde, ‘Larus’da, görülebilir. Wetter şöyle açıklıyor: “Kazandığımız deneyim, bunun yanında son on yılda şahit olduğumuz teknolojideki gelişmeler şu anki otomobilimizde görülebilir”.

Wetter ayrıca “Yıllar boyu, aracın gövdesini düzelterek ve aracın içinde yer alan lastikler ve arkaya bakan aynalar kullanarak çekiş katsayımızı düşürmekteyiz. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz bir motor kontrol sistemi ve hava giriş manifoldu kullanıyoruz. Yük değişimi (tam yükte ve kısmi yükte kullanım) valfların zamanlamasının ayarlanması, kem şaft (eksantrik) değişmeleri ve zincir hızını düşüren yeni bir dişli kutusunun getirilmesiyle geliştirildi. Bu değişiklikler içten yanmalı motorun en uygun süratle mümkün olduğu kadar uzun çalışmasını sağladı. Aynı zamanda 3D baskı ki gelişmelerden de yararlandık; kullandığımız 3D parçaların sayısı arttıkça aracın ağırlığının düşmesine yardımcı oldu” bilgisini vermektedir.

Covid-19 pandemisinin bu yılki Shell Eco-maraton için bir engel oluşturmasına rağmen, ‘Hanseatic Efficiency’ ekibi otomobilleri Larus’u geliştirmeye devam etmekte oldukça arzulular. “Daha hafif hale getirmek için şasi üzerinde çalışmaktayız, gövdeyi mümkün olacak en iyi CV değerlerini (çekiş katsayısını) verecek şekilde yeniden hassas bir şekilde tasarladık. Halen programlama dilinin C++ (Bascom dilinin yerini alıyor)  mikro kontrollerini yeniden yazıyoruz, bu yeni ekip üyelerinin hızımıza yetişmelerini kolaylaştıracak. Aynı zamanda direksiyon sistemimizi de sürücü güvenliğini geliştirmek için yeniden yapıyoruz ve araba ve ekip arasındaki iletişimi geliştirmek için arabanın gerçek zamanlı yer belirtme sistemi uygulaması üzerinde çalışıyoruz. İki kadın sürücümüz Nadine ve Caro için direksiyonun arkasına oturduklarında gerçek bir ilerleme olacak”

NTK oksijen sensörleri

NGK SPARK PLUG tarafından sağlanan NTK oksijen sensör kitleri Larus’a ilave bir fayda sağlamaktadır. Oksijen sensörleri mükemmel hava-yakıt karışımı oranını devem ettirmek ve zorlu motor koşullarında en uygun yakıt dönüşümünü sağlayarak zararlı emisyonları azaltmak ve yakıt tüketimini en az indirmek için tasarlanmışlardır.

Wetter bu konuda “Oksijen sensörleri kesin sonuç verici bir rol oynuyorlar, özellikle ekonomik bir yanma süreci elde etmemize yardımcı olacaklar ve buda sonuçta,  Shell Eco-maratonun en önemli amaçlarından bir olan, emisyonlarımızı azaltmamıza yardımcı olacak.” Demektedir.

NGK SPARK PLUG Otomotiv Parçaları grubunda Satış ve İşletme Analisti Tobias Reichmann, “NGK SPARK PLUG için Shell Eco-maraton gibi bir yarışma şirketimizi değerleriyle tam uyuşmaktadır. Yarışma sadece araç emisyonlarını düşürmeye pozitif katkı yapmıyor aynı zamanda bize günümüzün gençliğini destekleme ve teşvik etme imkânı ve aynı zamanda yenilik yaratma ve sürdürülebilirliğe olan etkimizi de güçlendiriyor” demektedir.  

Back
İletişim