spanner Αναζήτηση Ανταλλακτικών

Venture Labs: Το μέλλον της NGK SPARK PLUG!

Στην NGK SPARK PLUG, η στασιμότητα δεν ήταν ποτέ επιλογή. Η θέση ως ο κορυφαίος ειδικός ανάφλεξης και αισθητήρων στον κόσμο που απολαμβάνει η εταιρεία σήμερα επιτεύχθηκε με την δέσμευση της για καινοτομία, ποιότητα, έρευνα και ανάπτυξη. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο κύριος επιχειρηματικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η NGK SPARK PLUG. Ταυτόχρονα όμως η εταιρεία εξυπηρετεί ιατρικές και βιομηχανικές αγορές. Για παράδειγμα, τεχνικά κεραμικά υλικά για τεχνιτά μέλη-οστά, συμπυκνωτές οξυγόνου, κεραμικά υποστρώματα ημιαγωγών και μπαταρίες στερεάς κατάστασης είναι μερικές μόνο από τις υπόλοιπες βιομηχανίες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Προκειμένου να αναπτυχθούν αυτοί οι τομείς, η NGK SPARK PLUG έχει θέσει σε εφαρμογή μια τολμηρή νέα ιδέα «ανοικτής καινοτομίας». Μια ομάδα περισσότερων από 320 εργαζομένων με έδρα σε όλο τον κόσμο πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη σε οκτώ κύριους νέους επιχειρηματικούς τομείς. Ο κύριος στόχος τους επικεντρώνεται στην παροχή λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Εκτός από τις εσωτερικές προσπάθειες ανάπτυξης της εταιρείας, τα Venture Labs διαχειρίζονται συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και εξαγορές.

Η ιστορία της NGK SPARK PLUG

Η NGK SPARK PLUG ιδρύθηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 1936 κι έκτοτε σημειώνει συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία. Με τις ρίζες της στην υψηλή κεραμική, η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ημιαγωγών, των βιομηχανικών εξαρτημάτων και της ιατρικής, απασχολώντας 16.400 άτομα σε όλο τον κόσμο, πετυχαίνοντας πωλήσεις 3,7 δισ. ευρώ. Με όραμα στο μέλλον, δημιούργησε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, η οποία θα επενδύσει 100 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Pegasus Tech Ventures, μια παγκόσμια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Silicon Valley. Η Pegasus Tech Ventures ειδικεύεται στην επιτάχυνση της επιτυχίας των εταιρειών χαρτοφυλακίου της. Συνδέει τις συνεργαζόμενες εταιρείες με το δίκτυο πολυεθνικών εταιρικών συνεργατών της, αλλά και με επιχειρήσεις πρωτοποριακών τεχνολογιών, με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη επιχειρήσεων, διανομή, κατασκευή και παγκόσμια επέκταση.

Η ιδέα των Venture Labs

Η NGK SPARK PLUG δημιούργησε τρία «Venture Labs». Πρόκειται για εργαστήρια καινοτομίας που έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν την εταιρεία για το μέλλον. Επικεντρώνονται σε τρεις τομείς: «έξυπνη υγεία», «έξυπνη κινητικότητα» και «αποκεντρωμένη χρησιμότητα». Στην «έξυπνη υγεία», διεξάγεται έρευνα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης με χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά λεπτών φυσαλίδων, παρακολούθηση της υγείας με συσκευές υπερήχων και ιατρική διαδικασία με χρήση τεχνολογίας πλάσματος. Στην «έξυπνη κινητικότητα», συνεχίζεται η έρευνα στους τομείς των συνδεδεμένων πλατφορμών και των τεχνολογιών υλικού. Στην «αποκεντρωμένη χρησιμότητα», επιπλέον, οι τομείς της αποκεντρωμένης παραγωγής τροφίμων και ενέργειας, καθώς και νέα συστήματα που επιτρέπουν καλή ποιότητα αέρα, παρέχουν μια άλλη εικόνα για την βιωσιμότητα στην εστίαση, η οποία θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Τα Venture Labs βρίσκονται σε Τόκιο, Ιαπωνία, Silicon Valley, ΗΠΑ και Ratingen, Γερμανία, με σκοπό να διευκολύνουν τη συνεργατική και δημιουργική σκέψη για διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με εξωτερικές επιχειρήσεις και start-ups. Στόχος είναι η δημιουργία των μελλοντικών επιχειρηματικών πυλώνων της NGK SPARK PLUG.

Ενώ στο μέλλον η εταιρεία θα επεκταθεί σε νέους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς τομείς, η σύνδεση με το παρελθόν θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην πορείας προς τη βιώσιμη επιτυχία. Η πολυετής τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στους τομείς της κεραμικής, των αισθητήρων, της τεχνολογίας πλάσματος και ημιαγωγών θα αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς η εταιρεία επεκτείνεται και εξερευνά νέες βιομηχανίες. Οι δραστηριότητες δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της Ε & Α που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια Venture, έχουν ήδη οδηγήσει σε πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στους ακόλουθους τομείς:

  • Αισθητήρες για την υδατοκαλλιέργεια

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού απαιτεί πιο αποτελεσματική παραγωγή τροφίμων, η οποία μπορεί εν μέρει να διασφαλιστεί μέσω της διαχείρισης της ποιότητας του νερού. Η προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων NTK σε συνδυασμό με τη μοντελοποίηση δεδομένων βελτιστοποιεί την ποιότητα του νερού, με αποτέλεσμα ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  • Εξοικονόμηση μπαταριών

Καθώς οι απαιτήσεις ενέργειας συνεχίζουν να εξελίσσονται σε όλο τον κόσμο, ολόκληρες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η NGK SPARK PLUG επενδύει επί του παρόντος στην ανάπτυξη μοναδικών τεχνολογιών που θα οδηγήσουν σε μπαταρίες και πυκνωτές που προσφέρουν υψηλή αντοχή στη θερμότητα, υψηλή απόδοση και υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Ως αποτέλεσμα, η εξοικονόμηση ενέργειας θα γίνει πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη.

  • Πλατφόρμα με δεδομένα οχημάτων

Η ομάδα διερευνά λύσεις που συνδέουν τα αυτοκίνητα με πλατφόρμες δεδομένων προκειμένου να πραγματοποιήσουν «υγειονομικούς ελέγχους» στα αυτοκίνητα. Αυτό θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων των αυτοκινήτων, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, ώστε να μπορούν να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο το αυτοκίνητό τους.

  • Υπερηχητική ιατρική

Η NTK προωθεί πιεζοηλεκτρική τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις ιατρικής χρήσης. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τη βάση για μια σειρά εφαρμογών υπερήχων (π.χ. μετατροπείς) που θα βγουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

  • Καθαρισμός του αέρα

Όπως έχει αποδείξει η πανδημία Covid-19, η πρόσβαση στον καθαρό αέρα είναι υψίστης σημασίας. Οι ερευνητές στην NGK SPARK PLUG θα αναπτύξουν ένα σύστημα ικανό να εξαλείψει ιούς από περιορισμένους χώρους. Αυτό, με τη σειρά του, θα προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους πελάτες μια αίσθηση ασφάλειας.

Επενδύοντας στο μέλλον

Η επιχείρηση NGK SPARK PLUG, ανοίγει τρία νέα πεδία δραστηριοποίησης στους ακόλουθους τομείς: Εσωτερικά έργα, επενδύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η εταιρεία, επομένως, επιδιώκει στρατηγικές εξαγορές καθώς και επενδύσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία σε τολμηρούς επιχειρηματίες να επιταχύνουν τις καινοτόμες ιδέες τους και να αναπτύξουν πρωτοποριακές τεχνολογίες συνεργαζόμενοι με την ομάδα της NGK SPARK PLUG.

Η ενδοεπιχειρηματικότητα προωθείται επίσης με σκοπό τη δημιουργία ευέλικτων επιχειρηματικών λύσεων που οδηγούν σε ισχυρότερες συνεργασίες.

Κλειδί για την επιτυχία των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο των Venture Labs είναι οι ευέλικτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και επενδύσεων. Τα Venture Labs έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις και μέσα σε αυτές, υπάρχει μια Επιτροπή Ανάπτυξης Νέων Επιχειρήσεων, η οποία εκτελεί συνεπείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου με γνώμονα τα χρονικά πλαίσια των συμμετεχόντων εταίρων.

Για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τις start-ups και άλλους ενδιαφερόμενους για τις πρωτοποριακές εξελίξεις στους τομείς της υγείας, της κινητικότητας και της αποκεντρωμένης χρησιμότητας, τα Venture Labs της NGK SPARK PLUG προσφέρουν την τέλεια βάση για να προωθήσουν τις επιχειρηματικές ιδέες στο επόμενο επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα

Back
Σύνδεση