spanner Parça Bulucu

Damien Germés Küresel Olarak Şimdiye kadar Böylesi Yaşanmamış Zamanlarda Gelecek Yıl ve En Yeni Başarıları Konuşuyor

Geniş kapsamlı bu söyleşide, NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH CEO’su, EMEA Bölgesel Başkanı ve Japonya’daki Global Merkezin Şirket Temsilcisi Damien Germès, dünyanın önde gelen ateşleme ve sensör uzmanı şirketin orta ve uzun vadeli genel çizgisi, şirketin son mali performansı ve mevcut küresel durum hakkında görüşlerini belirtti.

1.           Sn. Germès, ilk olarak sonuçlara bakarak başlayalım. Şirketinizin 31 Mart’ta sona eren son mali yılı süresindeki performansını nasıl görüyorsunuz?   

DG:     Son mali yıl boyunca NGK SPARK PLUG, şirket içinde herkesin gurur duyduğu, küresel olarak 3,7 milyar Euro cirosuyla etkileyici bir performans gösterdi. Bu rakam, Covid-19 pandemisinin ilk olumsuz etkilerine rağmen bir önceki mali yılla karşılaştırıldığında,  tarihi bir satış rekorunu da temsil ediyor. Tüm Grup birimleri kayda değer katkılarda bulundular. OE ve Bağımsız Aftermarket’i de (IAM) içine alan Otomotiv Parçaları Grubumuz, otomotiv ortalamasının yaklaşık olarak iki katı satış geliştirmeyle, güçlü bir performans göstermeye devam etti. İlave olarak, büyüyen Teknik Seramik Grubu, ki bunun içine tıbbi ürünler de dahildir, son derece ümit verici sonuçlar aldı ve birleşik olarak genel küresel ciromuzun %18’ini oluşturdu. Son mali yıl oldukça iyi donanımlı bir şirket olduğumuzu gösterdi.  

2.        Şirketin EMEA bölgesini yönetiyorsunuz. Son mali yılda bu özel alan nasıl bir performans gösterdi?

DG: Kişisel olarak EMEA bölgesi içindeki gelişmemizden çok memnunum. Önemli bir gelişme gösterdi ve genel olarak şirkete, küresel satışlarımızın %27’sini oluşturan, önemli bir katkı sağladı. Son mali yıl içinde OE ve IAM tarafında işlerimiz, ateşleme ve kızdırma buji satışlarının %5 ve oksijen sensörü satışlarımızın yaklaşık %10 büyümesiyle gelişti.

Bu sonuçlar bizim yüksek seviyede müşteri memnuniyetimizin bir kanıtı. Müşteri memnuniyeti her zaman ana odak noktamız olmuştur ve şimdi bu alanda geldiğimiz seviye özellikle yüksektir. OE işlerimiz Ford Motor Company tarafından en üst performansı sağlayan küresel tedarikçi olarak, 21. Yıllık Ford Dünya Mükemmeliyet Ödüllerinde (Annual Ford World Excellence Awards), en yüksek seviyelerde kalite, maliyet, performans ve teslimat mükemmelliğini elde etmesiyle, “Akıllı Marka Dünya Mükemmeliyet Ödülünü” alarak, kabul edilmiştir. İlave olarak IAM işleri uluslararası otomotiv ticaret grubu, ‘Autodistribution International (ADI)’ tarafından “Yılın Tedarikçisi” olarak ödüllendirilmiştir. Bu saygın kuruluşlarca değerli olarak kabul edilmek çok memnuniyet vericidir.  Bunun ötesinde, müşterilerin bir şirketi tavsiye etmelerini ölçen Net Tavsiye Notumuz (Net Promoter Score/NPS) Bağımsız Aftermarket işlerimiz için çok etkileyici bir not olan 65’e ulaşmıştır. Bu konuda ortalama referans değer 44’tür.  

3.        Covid-19 pandemisi küresel işler üzerine öngörülmeyen bir etki yaptı. İçinde bulunduğumuz mali yılda bu durumun şirketin genel cirosu üzerine hangi etkiyi yapacağını görüyorsunuz? Bu herhangi bir fırsat da getiriyor mu?

DG: An itibarıyla Covid-19’un şirket üzerine genel etkisini değerlendirmek zor, fakat NGK SPARK PLUG güçlü, kararlı ve dinamik bir şirkettir ve zorluklara dayanacak; hatta bunu fırsata çevirecek şekilde iyi donanımlıdır. Bu çalışanlarımız için esnek çalışma ortamları oluşturma ve zaten yürürlüğe koymuş olduğumuz dijitalleşme projelerinin hızlandırılması bakımından edindiğimiz oldukça olumlu tecrübelerle kendisini göstermektedir.

İlave olarak pandemi tıbbi cihazlar sektörümüz için de fırsatlar yaratmıştır. Bazılarına şaşırtıcı gelebilir, fakat oldukça uzun bir süredir medikal sektörde aktif olarak bulanmaktayız. Örneğin, 2018 yılında bünyemize katılan yan kuruluşumuz CAIRE Inc., NGK SPARK PLUG’ın akıllı bir yatırım olduğunu teyit ederek, oksijen besleme cihazına büyük miktarda taleple karşılaştı. 

4.        İçten yanmalı motorlarda (İYM) 2030’ların ortalarına doğru büyük azalma görüleceği beklenmekte. Bu sıkıntılı gerçeği NGK SPARK PLUG nasıl kabul ediyor? 

DG: İçten yanmalı motorlarda (İYM) bir azalma görülecek olmasına rağmen, insanlar gelecekte de hala otomobil kullanacak, sadece farklı güç aktarma elemanları olacak. Bunun anlamı otomotiv işlerimizin bizim için eşit önemde kalmaya devam edeceğidir, sadece odaklanmamız yeni güç aktarma organı elemanlarına kayacaktır.

Bundan ayrı olarak, NGK SPARK PLUG’ı yeni iş hedefleri ve ürünlerle daha geniş bir tedarik yelpazesi olan bir şirkete dönüştürmek için uygulamalara zaten başlanmıştır. Bu çalışmalar, şimdiden bu alanlarda beklenenden de yüksek bir artışla meyve vermeye başlamıştır ve gelecek 10-20 yıl içinde bu daha da artacaktır.

Yeni ve büyüyen işlerde yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz, 2030 yılına kadar küresel ciromuzun %40’ının İYM ile ilgili olan ürünler dışındaki satışlardan gelmesini ve 2040 yılına kadar bunun %60’a yükselmesini hedefliyoruz.

5.        Şirketin iklim değişikliği ile ilgili gelecekteki gelişmelere uyumunu nasıl görüyorsunuz?

DG: ‘Nittoku Way’ olarak adlandırılan şirket felsefemiz, gelecek nesillere olan görevlerimizle de ilgilidir. İklim değişikliğine karşı mücadele müşterek bir gayret gerektirir ve biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bujilerimiz ve sensörlerimiz zaten CO2 emisyonlarını azaltmaya katkı yapmaktadır. İlave olarak, yeni sürdürülebilir iş alanları üzerine sürekli araştırma yapmaktayız. Bunlar içinde solit oksit yakıt hücreleri, solid-state (katı durum) pilleri ve “power to gas” (PTG veya P2G) yani elektrik enerjisiyle gaz yakıt üretimi yer almaktadır ve böylece ilgi çekici fırsatlara öncülük ediyoruz. 

6.        Sosyal konulara olumlu katkılar yapan teknoloji, ürün ve işlerin gelişmesi NGK SPARK PLUG için en önemli husustur. Gelecekte bu alanlardaki hangi gelişmeler sizi en fazla heyecanlandırıyor?

DG: Tüm alanlar heyecan verici ve hepsinin potansiyelleri var. Şimdi çok farklı alanlara yönlenmiş bilgileri elde etmeye ihtiyaç var; zira yeni rakiplerle farklı iş alanlarını paylaşacağız. ‘Seramiğin Ötesinde, Olağanüstü Hayaller (Beyond ceramics, eXceeding imagination)’’ olarak adlandırılan 2040 vizyonumuz şirkete kendisini yeniden keşfetmek ve mevcut yolumuzun ötesinde yenilikler yapmak için ihtiyacımız olan yönlendirmeyi sağladı. ‘NITTOKU BX’ olarak adlandırılan uzun-vadeli yönetim planımızla, şirketimizin vizyonunu gerçekleştirmek için önümüzdeki yolu aydınlatacak gelecek 10 yılların dönüm noktalarını belirlemekteyiz. ‘NITTOKU BX’ şirketimizin dört farklı iş alanında uzun dönemde rekabetçiliğimizi sağlamlaştıracak güçlü adımlar atmamızı sağlayacak. Bu hedeflere doğru yürümek NGK SPARK PLUG’a topluma katkı sağlamak, temellerimizi sağlamlaştırmak ve yeni iş fırsatları yakalama imkânını sağlayacak.

7.           Bize bu iş alanlarından bahsedebilir misiniz?

DG: Bu dört güçlü iş alanı şöyledir: ‘Çevre ve Enerji’, ‘Mobilite’, ‘Medikal sektör’ ve ‘İletişim’. Bunlar BM’nin (Birleşmiş Milletler’in) 17 ‘Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine/ Sustainable Development Goals’ (SDGs) dayanmaktadır. Ancak şirketimizin bugün için esas yeterliliği belirttiğim bu dört alanda yaratıcı ve heyecan verici çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştırabilir. Benim için en heyecan verici dönüşüm ‘Mobilite’ alanında olacak, zira şirketimizin zaten radikal dönüşüme giden bir otomotiv endüstrisinde çok sağlam bir tutunma noktası var. Gelecekte ‘Mobilite’ alanında önemli bir rol oynayacağız. Örneğin müşterilerimizin yaşam tarzlarına uyacak şekilde hazırlanmış bakım hizmetleri ve özel ihtiyaçlara yönelik Mobility-as-a-Service (MaaS) hizmeti ile sunduğumuz ürün ve hizmetleri genişletiyoruz. Buna ek olarak geçmişten bugüne gelen seramik alanındaki uzmanlığımız, seramik parçaların elektrikli araçlarda elektrik enerjisini geliştirmek için kullanılmasıyla, şirketimizin ürün gamını geliştirmeye devam ediyor,      

8.           Gelecek 10 yılda planlanan ana hedefler nelerdir?

DG: Geçen 10 yılda, halen içinde bulunduğumuz iş alanlarında şirket olarak önemli ilerlemeler yaptık. Ana uzun-vadeli hedefimiz, bu nedenle, iş portföyümüzü dönüştürmek ve yeni işlere yatırım yapmaktır. Bu dönüm noktaları, örgütsel sorumluluklarımızı daha açık hale getirerek ve bunun yanında şirket topluluğumuz içinde yeni vizyonumuzun ana hatlarını başarmak için güçlü bir ‘İstekle Değişme/ Change with Will’ kültürü yaratarak, birlikte yürüyecektir.

9.           Şirketinizin kültürel reformu ve insan kaynakları olarak farklılıkları teşvik eden planlarınız hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

DG: Şirketimiz içinde kültürel reformları ve farklılıkları teşvik etmenin anlamı küresel olarak çok yönlü olan imajımızı yansıtan bir iş gücü oluşturmaktır. Bunun anlamı tüm çalışanlara faydalı olacak ortak değerlerin gelişmesine yardım etmeye öncelik verildiği daha yenilikçi bir şirket olmaktır. Çalışanların iş uygulamaları, sistemler, ürünler hakkında farklı, yaratıcı, orijinal düşünmelerinin ve risk almalarının teşvik edildiği bir şirket. Bunun aynı zamanda anlamı yönetici pozisyonlarına daha fazla kadının teşvik edilmesidir. Benzeri bizimle çalışan ve farklı milletlerden olan tüm personele uygulanır. İşi daima en iyi personelin alması önemlidir.

  1. ‘Nittoku Way’ şimdiye kadar yönetim felsefesiydi. Bu, yeni vizyon ‘NITTOKU BX’ ile nasıl yansıtılacak?

DG: Nittoku Way’ felsefemiz olmaya devam edecek olup dört kurumsal değerimizi içermektedir: ‘Samimiyetle, elinden gelenin en iyisini yap’, ‘Kişinin kendi kabiliyetine inan, ve bizzat kendin uygula’,  ‘Dünya insanlarıyla gayretlerini birleştir ve her birinin farklılıklarından yararlan’ ve ‘Çok değerli arzuların olsun ve bunları sonuna kadar taşı’. Bunlar 2030 Uzun Vadeli Yönetim Planımızın temelini yani ‘NITTOKU BX’i’ oluşturuyor: ‘B’ ve ‘X’ harfleri 2040 vizyonumuzdan, ‘Beyond ceramics, eXceeding imagination/ ‘Seramiğin Ötesinde, Olağanüstü Hayaller’, alındı ve ‘BX’ gelecek 20 yıl için yönlendirme sağlayan bir ek olarak dahil edildi. Bu dönem sırasında bizim ‘İstekle Değişme’ kültürümüzü yansıtan; dünya ve toplum ile birlikte var olan, farklı insan kaynaklarına önem veren bir şirket olacağız.

  1. ‘Seramiğin Ötesinde, Olağanüstü Hayaller’ 2040 a kadar olan uzun vadeli vizyon. Bu yeni yönelmeyi nasıl tarif edersiniz?

DG: Bu vizyon NGK SPARK PLUG’un içine girdiği yeni ve heyecan verici yönleri mükemmel özetliyor. Şirketimizin kökleri seramik imalatına dayanmasına rağmen biz onu daha iyi bir toplum meydana getirmek amacıyla zorluklarla doğrudan yüzleşmek için birlikte çalışan arzulu kişilerden meydana gelen çok yönlü bir organizasyona, dönüştüreceğiz. NGK SPARK PLUG sınırların ötesine geçen teknolojiyle hayallerin ötesine gecen bir şirket olacak.

Back
İletişim