spanner Parça Bulucu

Bio-Kütle Fırsatını Desteklemek: NTK Oksijen Sensörleri İklim Değişikliğine Karşı Savaş Veriyor

Dünya çapında otomotiv sektörünün lider ateşleme ve sensör uzmanı NGK SPARK PLUG teknolojik uzmanlığından tarımla ilgili bir alanda da yararlanıyor ve çevre dostu ısıtmaya katkı sağlıyor.

‘Nittoku Way’ yönetim felsefesinde gelecek nesillere bağlılığın yer aldığı şirket, konut ve iş yerlerini ısıtmak için giderek yaygınlaşan ve karbon kullanmayan yeni bir teknoloji olan, bio-kütle ısıtma sistemlerinde hava –yakıt karışımını kontrol eden hassas NTK Araç Elektroniği oksijen sensörlerinin tedarikini yapıyor. Bio-kütle kullanan kazan imalatçılarına önemli bir kablo, buji ve sensör tedarikçisi olan H&S Kabeltechnik tarafından tercih edilen hassas oksijen sensörleriyle NGK SPARK PLUG on yıldan fazla bir süredir çok sürdürülebilir bir geleceğe katkı yapmaktadır.

 

Çok iyi bilinen çevresel faydaları

Hemen hemen sınırsız kaynak: Ağaç göreceli olarak dünyanın her yerinde bulunan yenilenebilir bir ham maddedir, kullanılanları yenilemek için yeni ağaçlar yetiştirildiği sürece sürdürülebilir.

Daha düşük enerji imalatı: Örneğin, ağaç peletlerin üretimi petrol veya gaz gibi sonlu yakıtlara göre çok daha az enerji gerektirir.

Karbon izi: Bio-kütlenin yanması sadece bir ağaç veya bitkinin büyüdüğü ömür süresince absorbe ettiği miktar kadar CO2 çıkartır. 

Düşük emisyon: Bio kütle yanması atmosferik oksijen ve azotun kimyasal olarak birleşebileceği sıcaklıkta meydana geldiğinden, bio-kütle kazanları genel olarak petrol yakıtlı kazanlara göre daha az NOx üretir. Bu yanma aynı zamanda herhangi bir oksit veya sülfür (SOx) ve eğer yakıt kuruysa duman çıkartmaz.

Genişleme potansiyeli

Pratik terimlerle ifade edildiğinde, bio-kütle (biyolojik kütlenin kısaltılmış hali) organik bir kaynaktan (hayvan veya bitki) elde edilmiş herhangi bir yakıt malzemesini belirtir. Yenilenebilir ısıtma alanında, bunun anlamı bio-kütle kazanında yakılabilecek herhangi bir katı yakıttır ve en yaygın olarak ağaç peleti ağaç yongaları veya kütüklerdir. Seçilen bio-kütle kazanı tipi, istenen sıcaklık ve ısıya bağlı olarak, düşük sıcaklıkta sıcak su kazanı (low temperature hot water (LTHW)), yüksek sıcaklık sıcak su (high temperature hot water (HTHW)) veya buhar kazanıdır.

NGK SPARK PLUG EUROPE’dan  Alexander Schwier, (Daimler AG OE Küresel Önemli Müşteriler Yöneticisi) şöyle ifade etmiştir:  “Bio-kütle merkezi ısıtma ve sıcak su kazanları klasik petrol, gaz veya kömür yakıtlı kazanlara göre hala göreceli olarak yaygın olmamasına rağmen, kullanımlarının büyük ihtimalle belirgin olarak artacaktır”. “Avrupa’da yılda yaklaşık olarak altı milyon ısıtma sistemi üretilmektedir ve bunun yaklaşık %4’ü yani 250.000’i halen bio-kütle kullanmaktadır. Buna rağmen, bio-kütle kazanları modern dünyanın ihtiyaç duyduğu tüm maliyet ve çevrenin korunması yönündeki avantajları vermekte ve ayrıca donanımları iyileştirilerek güçlendirilebilmektedir. Bunun anlamı konut binalarında, ofislerde, restoranlarda, otellerde, hastanelerde ve fabrikalarda önümüzdeki yıllarda büyük olasılıkla ısıtma için yükselen sayıda bio-kütle göreceğiz.”

Fiyat uygunluğu ve sürdürülebilirlik

Bio-kütle kazanlarının fosil yakıt tiplerini kullananlara göre üstünlükleri açıktır. Bio-kütle daha yüksek fiyat uygunluğu veya satın alınabilirlik getirmektedir. AB çapında devlet destekleri sayesinde petrol yakıt kullanımından geçiş teşvik edilmekte ve genellikle mevcut olan yakıt maliyetleri azalmaktadır. Daha önemlisi, bio-kütle aynı zamanda yenilenebilirdir, karbon olarak sıfırdır ve yandığında düşük emisyonlar çıkartır; böylece fosil kaynaklı yakıtlara göre büyük çevresel faydalar sunmaktadır.

Oksijen sensörleri nasıl yardımda bulunur?

Bu avantajları en uygun duruma getirmek ve pazarın büyümesini teşvik etmek için oldukça hassas hava-yakıt ölçümleri esastır. NGK SPARK PLUG EUROPE’da Özel Projeler OE Direktörü Johannes Wader şöyle açıklıyor: “Oksijen sensörleri bio-kütle kazanları için otomotiv içten yakıtlı motorlarındaki kadar önemlidir. Her iki uygulamada sensör, çıkan egzoz gazındaki oksijen yüzdesini, hava yakıt karışımını optimal –düşük emisyon üreten- yanmaya en yakın duruma ayarlayan elektronik kontrol ünitesine bildirir.”

Hassas bir oksijen sensöründen gelen sürekli bilgi bu nedenle mükemmel hava-yakıt karışım oranının sağlanması için anahtar konumdaki öneme sahiptir. Bay Wader şöyle vurguluyor: “Sensör olmadan, kazanın yanma kontrol sistemi zararlı azot oksit (NOx) emisyonlarını etkin olarak düşüremez veya bio-kütle yakıtı kullanılmasını minimize edemez”.  

Teknolojideki ortaklar

2009 yılında uzun yıllardır sektörde olan kablo grupları, buji bağlantılar ve oksijen sensörü tedarikçisi H&S Kabeltechnik, güvenilir sensör sağlayıcısı olarak NGK SPARK PLUG’ı seçti ve bu da şirketin sensör inovasyonundaki dünya liderliğinin çok önemli bir onaylamasıydı. 11 yıllık ilişkileri süresince, iki şirket bio-kütle alanında önemli gelişmeler elde etmek için yakın olarak birlikte çalıştılar.

H&S Kabeltechnik’te Direktör olarak görev yapan Christian Hochegger birlikte çalışmalarını şöyle teyit ediyor: “Şirket olarak 15 yıldır dünya çapında birçok endüstriye, monte edilmiş kablo gruplarını Avusturya ve Macaristan’daki merkezlerimizden tedarik etmekteyiz. Bio-kütle ısıtma sistemleri için potansiyel özellikle çok yüksek ve bu hassas olmanın çok önemli olduğu bir pazar. Bu nedenle sadece teknik mükemmellik beklentilerimizi paylaşan ortaklar kullanıyoruz.”

 “Diğer ortaklarla bundan önceki memnun olmadığımız deneyimlerden sonra NGK SPARK PLUG’ın sadece dünya standartlarında birinci sınıf sensörler sunmadığını, aynı zamanda bizimle özellikle bio-kütle kazanlarının verimlerini geliştirmek için üç zirkonyum dioksit ve geniş bant tipinde oksijen sensörü geliştirmek için çalışma yapacağını da öğrendik. Konsept ve yenilik yaratma aşamasından imalata ve uluslararası ısıtma ticaret fuarlarında yer almaya kadar, çok faydalı ve oldukça yüksek bir işbirliği ortaklığı oldu” diye H&S Kabeltechnik’te Direktör olarak görev yapan Markus Schroll ifade ediyor.

İlave açılımlar

Bio-kütlenin ötesinde gaz kazanlarının da eko-kimliklerini geliştirmek için NGK SPARK PLUG ve H&S Kabeltechnik tarafından fırsatlar geliştirilmektedir. NGK SPARK PLUG EUROPE’dan Johannes Wader söyle ifade etmektedir.  “Örneğin kapladıkları alan nedeniyle bio-kütle kazanları özellikle şehir içi alanlarda kullanılmaya her zaman elverişli değildir. Genellikle buralarda gaz kazanları tercih edilmektedir, ancak halen çıkış güçleri sadece hava gaz karışımı önceden ayarlanmış olarak kontrol edilmektedir. Gaz kalitesi dünyanın her tarafında büyük ölçüde değiştiğinden,  verim ve düşük emisyon bu nedenle sağlanamamaktadır.”  Bunu düşünerek iki şirket birlikte gaz kazanının yanma kalitesini tespit edecek, dolaysıyla verimi artıracak ve emisyonları düşürecek oksijen sensörleri sunmanın yollarını araştırıyorlar. Büyük imalatçı firmalarla öncülük yapacak projeler devam etmektedir ve ilk testlerin gelecek yıl başlaması planlanmıştır.

Çevre misyonu

NGK SPARK PLUG EUROPE’dan Alexander Schwier şirketin son teknolojileri içeren sensör uzmanlığını ısıtma sistemlerine aktarmak sadece daha geniş bir bağlılığın parçası olarak ilave ediyor. “Bio-kütle ve gaz, enerji ve çevre olarak, yeni sürdürülebilir iş alanlarında gelişmeler yapılacak stratejik hedeflerimize uyuyor. Bilgimizi otomotiv ateşleme ve sensör teknolojilerine bu şekilde uygulayarak, çok daha verimli, çevre dostu bir topluma doğru özel katkımızı yapabiliriz.”  

Back
İletişim