spanner Приложение за намиране на части

Условия на употреба/отказ от права

Предоставянето на информация на този уебсайт е обект на следните условия на употреба, с които потребителят се съгласява при използването на този уебсайт:

Съдържание:  Промени и грешки са изключени. Информацията на нашия уебсайт се проверява, коригира, допълва и актуализира внимателно на редовни интервали от време или при съответните поводи. Въпреки това неправилна, неточна и/или непълна информация е възможно да се съдържа на сайта. Не може да се гарантира отсъствието права на индустриална или интелектуална собственост на трети страни. Всички имена на фирми, продукти и марки са собственост на съответните им притежатели и като цяло са защитени от законодателството за търговски марки, модели или патенти. Ние не приемаме чужди марки като наши.

Моля, имайте предвид, че специфичната за компаниите информация в отделните раздели се предоставя от самите компании. Отговорността за това съдържание е изцяло на съответния автор.

Отговорност: Ние не поемаме отговорност за преки или косвени щети, причинени от употребата на този уебсайт, разчитането на информация, съдържаща се в него или изтеглянето на данни и/или програми. Това се прилага и за възможните заразявания с вируси. Изключени са случаите на умисъл или груба небрежност. 

Ако не сте сигурни за дадена тема, попитайте експерт от NGK или се свържете с вашия локален сервиз. Съдържанията, публикувани на нашия уебсайт, са обект на законите на Федерална република Германия. Ние не гарантираме, че информацията е подходяща за употреба в други локации или съгласно законите на тези локации.

Връзки:  Връзките към други уебсайтове служат само за информативни цели и не е задължително да отразяват нашето мнение. Ние не носим отговорност за съдържанието на външните уебсайтове и по-конкретно не поемаме отговорност за тяхното съдържание, функционалност, липса на грешки или законност и за щети, причинени от употребата на каквото и да е съдържание зад връзката. От горното се изключват умисъла и грубата небрежност.

Свързване: Поставянето на връзки от други уебсайтове към страници или данни, принадлежащи на този уебсайт, е разрешено, но ние молим да ни информирате съответно. NGK си запазва правото да отменя разрешението. Обаче връзка, която прикрива източника на информация, е неприемлива и крайно нежелателна. Това се прилага преди всичко към интегрирането или представянето на страници или данни в подпрозорец (рамка).

Цитати:  Възпроизвеждането на страници, текстове и/или статии се разрешава, само ако това става изцяло и без промени на съдържанието или редакционния материал. Цитатите са освободени от това правило, ако са идентифицирани като такива чрез посочване на източника.

Юрисдикция: Доколкото е установено правно отношение между предприемачи, юридическо лице съгласно публичното право или специални фондове съгласно публичното право, мястото на юрисдикция е Дюселдорф. Немското право ще се прилага към изключването на Конвенцията за договорите за международна продажба на стоки на ООН. В случай, че потребителят е клиент (не търговец), се прави препратка към възможността за извънсъдебно уреждане на споровете в съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕС) ном. 524/2013 - ODR Регламент. По-подробна информация за това може да се открие в горепосочения Регламент и на[връзка] http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Промени:  Запазваме си правото да извършваме промени в условията на употреба по всяко време и без предварително уведомление.

Валидност: Ако някоя от горните клаузи стане невалидна, това няма да засегне валидността на останалите клаузи.

 

Лицензно споразумение

 

За употребата на изображенията, предоставени в раздел "Медийна библиотека" на регионалния уебсайт за EMEA на Niterra www.ngkntk.com

 • лого на компанията
 • продуктови логота (NGK Ignition Parts и NTK Vehicle Electronics)
 • продуктови изображения
 • други изображения (напр. фирмени снимки)

 

на Niterra EMEA GmbH върху горепосочения уебсайт или друго рекламно пространство (напр. печатан материал), ние ще ви дадем основно и безплатно право на употреба съгласно следните изисквания::

 • Правото на употреба засяга логотата, изображенията и другите обекти на употреба, посочени и указани по-горе (по-долу наричани колективно "мотивите на Niterra"), които ние ще ви предоставим под формата на файлове. Ограничава се до региона EMEA, за който Niterra EMEA GmbH е отговорна.
 • Мотивите могат да се използват изключително и само за етикетиране на продуктите на Niterra EMEA GmbH по отношение на Niterra EMEA GmbH, т.е. не можете да оставяте впечатление, чрез поставяне на мотиви на Niterra или чрез контекста, че мотивите на NGK са на вашата компания, че маркираните продукти с мотивите на Niterra са произведени от вас или че вашата компания е част от нашата компания.
 • Лицензът не дава право да издавате подлицензи. По-специално не можете да предавате съответните файлове и/или изображения на мотивите на Niterra на трети страни.
 • Мотивите на Niterra, които са предоставени, не бива да се променят или редактират.
 • Преди публикуването на уебсайтовете, включващи мотивите на Niterra, вие ще ни препратите скрийншотове, така че да можем да ви уведом за евентуални проблеми по отношение на избраната форма на представяне своевременно. В случай на друго рекламно пространство, предварително трябва да ни изпратите преглед за одобрение.
 • Не можете да оспорвате правния статус на защитените мотиви на Niterra, нито да подкрепяте такива оспорвания. Освен това не можете да извличате права от употребата на мотивите на Niterra спрямо Niterra EMEA GmbH или негови филиали/лицензоносители.
 • Niterra EMEA GmbH не дава гаранция за това, че използването на мотивите на Niterra няма да наруши правата на трети страни. За яснота обаче се посочва, не няма известни такива права.
 • Ще ни освободите от отговорност към искове на трети страни, произтичащи от или свързани с употребата на мотивите на Niterra извън обхвата на този лиценз.
 • Niterra EMEA GmbH може да отмени лиценза по всяко време в писмена форма. В този случай вие сте длъжни незабавно да спрете да използвате мотивите на Niterra след получаване на отмяната и да отстраните мотивите на Niterra от вашия уебсайт и/или другото рекламно пространство.
 • Това споразумение е субект на немското право. Юрисдикцията е Областен съд Дюселдорф.

 

Контакт