spanner Приложение за намиране на части

NTK – Марката за автомобилна електроника

Три букви, значещи висока прецизност и първокласна технология: Проектирани и тествани да издържат на най-екстремните условия, продуктите на марката NTK Vehicle Electronics гарантират подобрена двигателна мощност, надеждност и ефективност. Продуктите на NTK ще играят ключова роля не само в мобилността на утрешния ден. Със своята първокласна технология, производство в съответствие с най-високите изисквания и стандарти и широката продуктова гама, марката NTK Vehicle Electronics се ползва както от клиентите на оригиналното, така и на афтърмаркет оборудването. Изключителното качество, безкомпромисната надеждност и стремежът към съвършенство осигуряват отлични продуктови решения!

Ламбда сензори

Ламбда сензорите на NTK са известни с високото си качество и широкото покритие на превозни средства. Те са важен технически елемент, осигуряващ намаляването на вредни емисии от двигателите с вътрешно горене, което прави двигателите по-чисти и продуктивни.

Повече информация

Сензори за температурата на изгорелите газове

Сензорите за температурата на изгорелите газове (ЕГТС) измерват температурата на компонентите в изпускателната система. Това гарантира оптимална работа, спомага за намаляване на вредните емисии и предпазва компонентите от термично увреждане.

Повече информация

MAP/MAF сензори

Тези сензори са неразделна част от съвременните системи за управление на двигателя. Те изпращат информация до блока за управление на двигателя, който регулира гориво-въздушната смес. Това позволява на двигателите да работят по-ефективно и с по-ниски емисии. Чрез намаляване разхода на гориво, сензорите допринасят за по-екологичен процес на горене. Строгото тестване гарантира, че отговарят на най-високите стандарти и се представят изключително добре при всякакви условия.

Повече информация

Сензори за скорост и положение

Сензорите за скорост и положение са решаващи за оптималната работа на двигателя с вътрешно горене. Те предоставят на блока за управление на двигателя най-важната информация за коляновия и разпределителния вал, необходима за работата на двигателя. При много сложни двигателни процеси точният момент на впръскване на гориво и запалване е от съществено значеие за ефективната работа.

Повече информация

EGR клапани

EGR клапаните допринасят за намаляване на вредните емисии, произведени по време на процеса на горене. По този начин се изпълняват евростандартите и двигателят е защитен. Предлагани в три варианта, те могат да бъдат намерени във всички днешни дизелови двигатели, а също и във все по-голям брой бензинови двигатели.

Повече информация

Датчици ДДНОГ

Датчиците ДДНОГ изпълняват централна роля в оптимизацията на двигателя. Те предоставят на контролния блок информация за налягането на отработените газове и нивото на пълнене на филтъра за твърди частици. Те спомагат за намаляване на емисиите от превозните средства и за спазване на приложимите стандарти за вредни емисии. Предлагани в три варианта, те могат да бъдат намерени във всички днешни дизелови двигатели, а също и във все по-голям брой бензинови двигатели.

Повече информация

NCEM ®

С компактния уред за измерване на отработените газовеNCEM® емисиите на отработени газове могат да бъдат измерени по време на практическото шофиране, за да бъдат спазени все по-строгите разпоредби за вредните емисии.

Повече информация

Високопрецизни продукти на NTK

Продуктовото портфолио на марката NTK Vehicle Electronics включва високопрецизни компоненти, групирани в шест продуктови линии: Ламбда сензори, сензори за температурата на изгорелите газове, EGR клапани, MAP/MAF сензори, сензори за скорост и положение, както и датчици ДДНОГ.
Niterra предлага на клиентите на оригинално и афтърмаркет оборудване продуктово портфолио, проектирано да издържа на най-екстремните условия и характеризиращо се с най-висока прецизност. Благодарение на тяхната усъвършенствана технология, продуктите от марката NTK Vehicle Electronics позволяват по-ефективна работа на двигателя и имат положителен принос за опазването на околната среда. 
Niterra винаги се е характеризирала със стремеж към прецизност, надеждност и ефективност. Свойства, които са от съществено значение за разработването на ориентирани към бъдещето продуктови решения с оглед на все по-строгите стандарти за емисии.

Продуктите на марката NTK Vehicle Electronics представляват първокласна технология, която има значителен принос за превръщането на двигателите с вътрешно горене в по-ефективни и по-чисти.

 

Свързани връзки

Контакт