spanner Приложение за намиране на части

NCEM®

Измерване в реално време

Малко устройство, голям ефект

С все по-строгите разпоредби относно емисиите, нуждата от измервателни системи, способни да измерват емисиите на изгорели газове при реални условия на движение, става все по-належаща. NTK е отговорило на това нарастващо търсене с пускането на пазара на своя компактен измервател на емисии (NCEM®).

Преносим, компактен и олекотен

Лесна работа и кратки времена на стартиране

Измервания в реално време

8 модулни отвора за множество функции

NCEM® функции

За измерване на емисиите на замърсители не само в тестовите центрове, но и на пътя, превозните средства сега могат да се снабдят с NCEM®. Измерванията в реално време са станали възможни чрез интегрирани сензори, проследяващи основните замърсители, емитирани при работата на превозните средства. Благодарение на вградената глобална системата за позициониране (GPS) и връзката с бордовата диагностика (OBD2) на превозното средство, местоположението на превозното средство може да се проследи и неговите данни да се анализират докато то се шофира при различни условия. С влизането в сила на разпоредбите за емисиите в реални условия на движение (RDE) през септември 2017 г. преносимият и удобен за работа NCEM® на NTK предлага изчерпателно решение за разработка на двигатели в съответствие с правните изисквания.

Основни замърсители, проследявани от NCEM®

  • Азотни оксиди (NOx)
  • O2 (кислород)
  • PM (твърди частици)
  • PN (брой твърди частици)

Отличена с награда система

Поддържайки съоръженията за тестване на двигатели и превозни средства и тестовете на емисиите при реалистични работни условия, NCEM® е компактен и олекотен мултигазов измервател, комбиниращ технологията и опита на водещия в глобален мащаб доставчик на сензори. Най-новата продуктова разработка на NTK дори е носител на престижната награда за иновация Automechanika в категорията "Ремонт и диагностика", допълнително подчертавайки високоиновативната технология и релевантността за индустрията на системата NCEM®. За повече информация относно отличения с награда компактен измервател на емисии на NTK (NCEM®).

Отидете на уебсайта
arrow
Контакт