spanner Приложение за намиране на части

MAP/MAF сензори

Оптимално регулиране // Усъвършенствана точност

Най-интелигентното засмукване на въздух

MAP и MAF сензорите са се превърнали в неделима част от системата за управление на двигателя. Тяхната задача е да изпращат информация към контролера на двигателя (ECU) в превозното средство, позволявайки му да контролира гориво-въздушната смес, необходима за правилната работа на двигателя. MAP и MAF сензорите на NTK се подлагат на взискателни тестове, за да се гарантира, че отговарят или дори превишават най-високите стандарти.

89 % от превозните средства в Европа, които са снабдени с MAF сензор (източник: TecAlliance)

Над 350 каталожни номера на разположение, най-високо покритие на пазара

Със само 5 типа свещи NTK обхваща 30 милиона автомобила

Интелигентна и проста поддръжка на продажбите

Фин контрол на горивната система

  • Ефективна употреба на горивото
  • Оптимално представяне 
  • Намалени емисии

Типове MAP/MAF сензори

Мнозинството MAF сензори има два варианта: технология с горещ проводник и технология с горещ слой. Тези MAF сензори няма движещи се части и използват електрически ток за измерване на въздушната маса.

MAP сензорите могат да се класифицират в две групи: тип с колекторно налягане и тип с нагнетяващо налягане. Те предоставят непосредствени данни за колекторното/нагнетяващото налягане към ECU, измервайки налягането на въздуха за изчисляване на горивото и калибрирането на запалването, което е жизненоважно за поддържане на ефективността на двигателя.

Принципи на работа на MAP/MAF сензора

Принципи на работа на MAP/MAF сензора

Разположен между смукателния колектор и въздушния филтър, MAF сензорът е жизненоважна част от системата за управление на двигателя и определя количеството въздух, което протича към смукателната система на дизеловите и бензинови двигатели с вътрешно горене. На база на информацията за въздушната маса контролерът на двигателя може да балансира и доставя правилното количество гориво към двигателя. В дизеловите двигатели MAF сензорът служи основно за контрол на рециркулацията на изгорелите газове (EGR).

MAP сензорът измерва налягането на въздуха чрез деформирането на мембрана с интегрирани резистори. Налягането варира в зависимост от позицията на дросела, оборотите на двигателя и работата на турбото. Сензорът за налягане на турбото на свой сред се използва в турбо двигателите и се намира между турбокомпресора и смукателния колектор.

TekniWiki: Техническо ноухау

Платформа за получаване на детайлно ноухау

3:18

Front of an race driver looking ready to start
VLN Ferrari in NGK SPARK PLUGS' Technical centre

август 2018

за нас всичко опира до двигателя

Contact