spanner Приложение за намиране на части

датчици за диференциално налягане на отработените газове

Проследяване на налягането на отработените газове

Датчиците ДДНОГ (датчици за диференциално налягане на отработените газове) се срещат във всички съвременни дизелови и във все по-голям брой бензинови двигатели. Те предпазват различни компоненти на двигателя и гарантират, че отработените газове отговарят на строгите съвременни стандарти.

Съвременните дизелови двигатели на европейския пазар са оборудвани с EDP сензори

Отговаря на днешните екологични норми на ЕС

Над 60% покритие на европейския паркинг

Цялостна техническа поддръжка

Видове ДДНОГ и технологията им

Датчиците за отработени газове често се монтират на множество точки по кривата на изпускане, за да се гарантира правилното функциониране на различните компоненти и защитата им от прекомерно налягане.

Те се срещат често преди и след клапаните за ПЦОГ, където помагат за постигане на правилната степен на повторна циркулация на отработените газове (ПЦОГ) и за поддържане нивата на емисиите ниски, а производителността на двигателя — висока.

При дизеловите двигатели датчиците за налягане се монтират преди и/или след филтъра за твърди частици (ФТЧ). Тези филтри имат оптимална работна температура, при която могат ефикасно за изгарят фините частици, които се улавят от филтъра. Спад в налягането означава, че филтърът започва да се напълва. За да предотврати задръстването и да гарантира оптимална производителност, датчикът изпраща сигнал до устройството за управление на двигателя (УУД) да повиши температурата на отработените газове, за да даде възможност на филтъра да се регенерира, като по този начин удължава експлоатационния му живот.

Принципи на функциониране

При дизеловите двигатели датчиците за налягане служат за удължаване експлоатационния живот на филтъра за твърди частици (ФТЧ). Тези филтри имат оптимална работна температура, при която могат ефикасно да изгарят фините частици, които се улавят от филтъра. Спад в налягането означава, че филтърът започва да се напълва. За да предотврати задръстването и да гарантира оптимална производителност, датчикът изпраща сигнал до устройството за управление на двигателя (УУД) да повиши температурата на отработените газове и така да даде възможност на филтъра да се регенерира.
Благодарение на газотурбинния нагнетател съвременните бензинови двигатели както компактни, така и мощни. Когато налягането на отработените газове е твърде ниско, газотурбинният нагнетател не може да постигне оптимално ниво на работа. Когато налягането е твърде високо, съществува риск от прегряване. Датчиците за налягане изпращат сигнали до устройството за управление на двигателя (УУД) да регулира притока на гориво според необходимостта.

Видове датчици за налягане

Датчиците за налягане на отработените газове (ДНОГ)
Датчиците за високо налягане (ДВН)
Датчиците за диференциално налягане на отработените газове (ДДНОГ)
Contact