spanner Tražilica dijelova

EKOLOŠKA VIZIJA TVRTKE NGK SPARK: OSTVARENJE UGLJIČNE NEUTRALNOSTI DO 2050

Sun is shining on a glas ball laying in a green planted surrounding
Dok se automobilska industrija i društvo općenito bore da prevladaju brojne izazove klimatskih promjena, tvrtka NGK SPARK PLUG objavljuje svoju „ekološku viziju” ili predviđanja u pogledu ekologije za budućnost. U tim novim, smjelim pravilima za zaštitu okoliša, vodeći svjetski stručnjak u sektoru proizvodnje sustava paljenja i senzora iznosi aktivnosti koje namjerava poduzeti u svrhu zaštite okoliša. Povezana su s korporativnim upravljanjem i ističu važnost održavanja pravilne ravnoteže s korporativnim razvojem, a predviđaju sudjelovanje svih zaposlenika tvrtke u nastojanju ostvarenja zajedničkog cilja i stvaranja održivog društva.

S ciljem ostvarenja ugljične neutralnosti do 2050. godine, tvrtka NGK SPARK PLUG osmislila je plan pod nazivom „Ekološka vizija za 2030.”. Utemeljena na „Ciljevima za održiv razvoj” Ujedinjenih naroda, ova vizija postavlja nove prekretnice koje tvrtka mora doseći do kraja ovog desetljeća ostvarivanjem što više zadanih ciljeva, a potom se predviđa nastavak istim tempom narednih deset godina i ostvarenje novih ciljeva do 2040.

Za izradu smjernica u okviru plana „Ekološka vizija za 2030.” tvrtka je analizirala svoje svakodnevne aktivnosti i proizvode te kako oni utječu na društvo i poslovanje, pri čemu je u konačnici utvrđeno 13 ključnih problema. Među tim ključnim problemima izdvojena su četiri glavna za koja se smatra da imaju najveći učinak, pa su za njih odabrani i zadani ciljevi u brojkama. Radi se o sljedećim glavnim problemima: „Reagiranje na klimatske promjene”, „Proširenje asortimana ekološki podobnih proizvoda”, „Očuvanje prirodnih resursa vode” i „Upravljanje otpadom”. U praksi, primjenom smjernica iz plana „Ekološka vizija za 2030.”, svi zaposlenici tvrtke NGK SPARK PLUG zajedno će raditi na ostvarenju globalne ugljične neutralnosti i cilja od nula štetnih emisija.

„Uvodimo dosad neviđene promjene unutar tvrtke”, kazao je Damien Germès, predsjednik i izvršni direktor tvrtke NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, regionalni predsjednik za regiju EMEA i izvršni direktor sjedišta tvrtke u Japanu. „Premda suočavanje s problemom klimatskih promjena pred nas donosi brojne izazove, ujedno nudi i brojne mogućnosti koje svakako želimo iskoristiti. Zahvaljujući našem dugoročnom planu upravljanja, „Nittoku BX”, već smo započeli s postupkom transformacije u ekološki održivu tvrtku koja je spremna za izazove u budućnosti. Naš novi plan „Ekološka vizija za 2030.”, zajedno s programom Venture Labs i ulaganjem u 100 milijuna dolara vrijedan fond korporativnog poduzetničkog kapitala koji se vodi uz potporu globalne kompanije za poduzetnički kapital Pegasus Tech Ventures, jasno pokazuje u kojem se smjeru krećemo.”

U kategoriji „Reagiranje na klimatske promjene” tvrtki je cilj 30 % manje emisija CO2 u odnosu na vrijednosti iz 2018. godine i to do 2030. Kako bi se to ostvarilo, prednost imaju poslovne aktivnosti koje doprinose smanjenju ugljičnih emisija. I tvrtka je doista već značajno napredovala u tom pogledu, a dokaz je uzbudljiv napredak ostvaren u razvoju tehnologije gorivih ćelija s čvrstim oksidom, eng. Solid Oxide Fuell Cell (SOFC). Osim toga, to će u budućnosti donijeti još više pogodnosti kad se bude upotrebljavao vodik bez ugljika kao gorivo.

Kako bi uspješno „proširila asortiman ekološki podobnih proizvoda” tvrtka je uspostavila sustav certifikacije za ekološki podobne proizvode kojim se procjenjuje učinak dobavnog lanca na okoliš, uključujući procese proizvodnje unutar tvrtke. Proizvodi koji zadovoljavaju norme u okviru tog sustava certifikacije objavljivat će se jednom godišnje pod nazivom „Nittoku Green proizvodi”. Ovaj sustav certifikacije u konačnici će ubrzati stvaranje ekološki podobnih proizvoda.

Uz plan „očuvanja prirodnih resursa vode” kojem je cilj držanje potrošnje vode ispod razine u fiskalnoj godini 2018. kroz primjenu održivog poslovanja, tvrtka također veći naglasak stavlja na „upravljanje otpadom”. Uz tako postavljena pravila i zadani plan, tvrtka NGK SPARK PLUG želi ostvariti stopu učinkovite iskoristivosti iznad 95 % u pogledu otpada. Na engleskom „3R” (reduce, reuse, recycle) ili reduciranje, ponovna upotreba i recikliranje imat će još veći prioritet i donijeti smanjenje otpada za najmanje 1 % u odnosu na fiskalnu godinu 2018.

Back

Niterra Press Releases

Kontakt