spanner Part Finder

Competition - Terms & Conditions

Villkor för tävlingar/utlottningar på Facebook

1. Villkor för tävlingen. 

(1) Dessa villkor används för att klargöra och förklara tävlingens villkor och genomförande för både tävlande och arrangerande part. Villkor och genomförande gäller för tävlingar på @ngkntkse Facebook sida. 

(2) Den arrangerande parten av tävling/utlottning är Niterra EMEA GmbH, Harkortstraße 41

in 40880 Ratingen, Germany.

(3) Vid medverkan i tävlingen/utlottningen kommer dessa villkor ses som accepterade. 

(4) Tävlingen/utlottningen har ingen koppling till Facebook eller Instagram och är således inte sponsrad eller organiserad av dem.  

2. Deltagande

(1) Alla personer över 18 år har rätten att delta i tävlingen under förutsättning att deras bostadsadress finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island. Anställda eller släktingar till anställda på NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH är inte tillåtna att delta i tävlingen. Förfalskade eller manipulerade identiteter är inte tillåtna i tävlingen.

(2) Berättigade deltagare deltar i tävlingen genom att följa @ngkntkSE facebook sida 

(3) Deltagande är möjligt fram till den 26 Juli 2023, 23:59 pm.

(4) Deltagandet i tävlingen är gratis och involverar inga extra kostnader eller köp av varor. 

3. Vinnare och meddelande av vinnare

(1) Av alla deltagare lottar vi ut 2x Entrebiljetter inklusive lunch till två vinnare (det vill säga att 2 vinnare vinner 2 biljetter. 

(2) Vinnaren kommer annonseras den 27 juli, 2023  Vinnaren kommer slumpas fram och meddelas genom kommentarsfältet eller genom ett separat inlägg. 

Vinnaren kommer ombeds skicka ett personligt meddelande till @ngkntksemed kontaktuppgifter. Dessa kontaktuppgifter används med omsorg och dess enda användning är för att skicka vinnarpriset. 

(3) Om inget direktmeddelande är mottaget inom 7 dagar efter tävlingens avslut försvinner rätten att få tillgång till priset. Om detta är fallet kommer en ny vinnare dras slumpmässigt. 

(4) Endast ett pris per deltagare

(5) Priset är varken överförbart eller utbytbart mot kontant betalning. 

(6) Om omständigheter utan möjlig påverkan av NGK SPARK PLUG GmbH gör att de angiva priset inte kan delas ut, ska båda parter komma överens om ett utbytespris. 

 

(7) Priset kommer skickas till vinnaren via den av vinnaren angivna postadressen. Då prisets tas emot av transportbolaget förflyttas risktagandet för eventuella fraktskador till vinnaren. 

(8) Niterra EMEA GmbH bär ansvaret för fraktkostnader. Priset kommer endast skickas till Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. 

4. Exclusion

(1) Om dessa Villkor överskrids kommer den tävlande kunna uteslutas ur tävlingen och tas ifrån rätten att delta. Detta framförallt om den tävlande uppger missledande eller direkt falsk information. Detta kan tillämpas även vid kommentarer/uppförande som är våldsamma, kränkande, oetiska eller som på något sätt kan ses som opassande. 

(2) Om den ueslutna deltagaren redan har blivit dragen som vinnare av tävlingen kommer vinsten att fråntas från deltagaren. 

5. Tidigare sluttid eller tillägg. 

Niterra EMEA GmbH har rätt att avsluta tävlingen utan att det görs enligt angivet datum på grund av tekniska problem( ex. dator virus, manipulation, mjukvaru/hårdvaruproblem) eller genom att det på grund av rättsliga skäl (borttaget av Facebook) inte finns möjlighet att genomföra tävlingen. 

6. Integritet

Arrangören bär ansvar för att personliga uppgifter av alla deltagare hanteras inom ramen för dataskydds lagarna. Personliga uppgifter eller data kommer endast att användas för tävlingens syfte och kommer bara nyttjas så länge tävlingen pågår. Om det är nödvändigt att spara datan för en längre tid ska detta göras i samtycke med den tävlande. Detta i syfte för att kunna uppfylla villkoren för både arrangör och deltagande. Efter det att tävlingen är genomförd i sin helhet kommer alla personliga uppgifter att raderas. Den deltagande kan vid alltid få tillgång till vilka personliga uppgifter som finns tillgängliga hos arrangören. För vidare information besök 

www.ngkntk.com/privacy-policy/

7. Slutligen

Final Provisions

(1) Skulle villkoren för deltagande innehålla felaktigheter kommer villkoren vara oförändrade.  

(2) Tyska lagar gäller. En rättslig förfrågan av en granskning av lottningen är inte möjlig.

 

 

 

Back
Contact