spanner Parça Bulucu

NGK SPARK PLUG 'Eco Vision' ile 2050'ye Kadar Sıfır Karbonu Hedefledi

Otomotiv endüstrisi ve genel olarak küresel toplum, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken, NGK SPARK PLUG 'Eco Vision' projesini açıklamıştır. Bu cesur ve yeni çevre politikası, çevresel koruma faaliyetlerini teşvik eden dünyanın önde gelen ateşleme ve sensör uzmanını işaret etmektedir. Bunlar, sürdürülebilir bir toplumun inşasına katkıda bulunmak için tüm şirket çalışanlarının katılımına dayalı kurumsal büyüme ile iyi bir denge sağlayan kurumsal yönetimle bağlantılıdır.

2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefiyle NGK SPARK PLUG, 'Eco Vision 2030'u kurdu. Birleşmiş Milletlerin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" dayanan bu vizyon, şirketin bu on yılın sonunda olmak istediği yer ve bunun yanında 2040'a kadar takip eden on yılda izlenecek vizyon için kilometre taşlarını belirlemektedir.

'Eco Vision 2030' için, şirketin günlük operasyonlarının ve ürünlerinin hem toplum hem de iş üzerindeki etkileri nihai olarak belirlenen 13 konu ile analiz edildi. Bunlardan daha fazla etki yaptığı düşünülen dört ana konu seçildi ve bunlara nümerik hedefler verildi. Bunlar, 'İklim Değişikliğine Cevap Verme', 'Çevre Dostu Ürünleri Genişletme', 'Su Kaynaklarını Koruma' ve 'Atık Yönetimi' idi. "Eco Vision 2030" uygulamasıyla NGK SPARK PLUG'daki tüm çalışanlar, küresel karbon nötrlüğü ve sıfır emisyonun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için birlikte çalışacak.

NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH CEO’su, EMEA Bölgesel Başkanı ve Japonya’daki Küresel Merkezin Kurumsal Yetkilisi Damien Germès “Şirketimizde benzeri görülmemiş bir değişim yaşıyoruz” diyor. “İklim değişikliği sorunuyla yüzleşmek bize birçok zorluk getirse de, yararlanmaya hevesli olduğumuz birçok fırsat da sunuyor. Uzun Vadeli Yönetim Planımız olan 'Nittoku BX' ile geleceğe uygun, çevresel açıdan sürdürülebilir bir şirkete dönüşme sürecine şimdiden başladık. Yeni 'Eko Vizyon 2030'umuz, Girişim Laboratuvarlarımız ve küresel risk sermayesi şirketi Pegasus Tech Ventures'ın desteğiyle yürütülen 100 milyon dolarlık Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu'na yaptığımız yatırımla birlikte, üzerinde yürüdüğümüz yolu açıkça gösteriyor.”.

Şirket, 'İklim Değişikliğine Müdahale' kategorisinde 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında 2018 rakamlarına göre %30'luk bir azalma sağlamayı hedeflemektedir. Bunu yapmak için karbondan arındırılmış bir topluma katkıda bulunan ticari faaliyetlere öncelik verilmektedir. Gerçekten de şirket, Katı Oksit Yakıt Hücresi (Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)) teknolojisinin geliştirilmesinde kaydettiği heyecan verici ilerlemenin kanıtladığı gibi, bu cephede önemli ilerleme kaydetmiştir. Bu ayrıca gelecekte karbonsuz hidrojen yakıt olarak kullanılabildiğinde daha da fazla fayda sağlayacaktır.

‘Çevre Dostu Ürünlerin Genişletilmesinde’ başarılı olmak için şirket, şirket çevre dostu ürünler için, üretim süreçleri de dâhil olmak üzere tedarik zincirindeki çevresel etkiyi değerlendiren bir sertifikasyon sistemi kurmuştur. Sertifikasyon standartlarını karşılayan ürünler, her yıl 'Nittoku Yeşil Ürünler' başlığı altında duyurulacaktır. Bu sertifikasyon sistemi nihai olarak çevre dostu ürünlerin oluşturulmasını hızlandıracaktır.

Sürdürülebilir iş operasyonları ile su tüketim yoğunluğunu 2018 mali yılı seviyesinin altında tutma hedefini belirleyen 'Su Kaynaklarını Koruma' ile birlikte, şirket 'Atık Yönetimi'ne de daha fazla önem vermektedir. Bu politika, NGK SPARK PLUG'ın atık açısından %95'in üzerinde etkin kullanım oranı elde etmek için çaba gösterdiğini görecektir. '3R'lere (reduce, reuse, recycle) - (azalt, yeniden kullan, geri dönüştür) daha fazla öncelik verilecek ve 2018 mali yılına kıyasla atık yoğunluğunun en az %1 oranında azaltılması hedeflenecektir.

Back

Niterra Press Releases

İletişim